Тренер курсу РЄ HELP Яна Триньова: “Нове покоління прав людини потребує сучасного, біоетичного законодавства та підготовлених юристів”
Підсумки другого етапу курсу HELP з біоетики
Триньова Яна
12.09.2022

150 адвокатів у складі 5-ти груп продовжують навчання на онлайн курсі програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини», що стартував у Вищій школі адвокатури НААУ у липні поточного року.

Підсумки другого етапу Курсу підводимо з тренером Яною Триньовою, адвокатом, д.ю.н., доцентом, членом Етичної комісії НМУ ім. О.О. Богомольця, засновником та Головою ГО «В підтримку права людини на гідну смерть».

ІІ етап Курсу включає теми «Генетичні дослідження» та «Кінець життя», оволодіти знаннями з яких є вкрай важливим для адвокатів, що практикують чи мають намір здійснювати професійну діяльність у сфері медичного права.

“В сучасному світі з розвитком нових галузей науки, досягненнями науково-технічного прогресу (НТП) людству вкрай необхідні знання щодо дотримання правил безпеки з метою збереження не просто людини як біологічного виду, але збереження всієї екосистеми планети Земля.”- ділиться думкою Яна Триньова.

Досягнення НТП створили так званий феномен небезпечого знання, що означає створення нерівномірного прогресу в певних галузях науки (наприклад біології, медицині, генетиці тощо) із одночасним відставанням інших галузей знань (наприклад права). Такий соціально-правовий дисбаланс загрожує безпеці існування екосистеми, і відповідно ставить під загрозу знищення людини, як частки цієї екосистеми. Прикладами такого небезпечного знання можна визнати створення генно-модифікованих організмів, проведення дослідів із клонуванням живих організмів, зокрема людини, створення химер, створення «дизайнерських» дітей, затягування настання смерті живого організму на невизначений час коли смерть розглядається як вище благо. Все це приклади не з майбутнього, а із сучасного життя.

Подібні дослідження/діяльність потребують належного правового забезпечення, створення сучасного, біоетичного законодавства та участі підготовлених юристів у супроводі цих програм.

Звісно, що такий новий етап розвитку науки, техніки, біології, медицини тощо піднімає на поверхню нове покоління прав людини, яке в теорії називають біологічними правами. Усвідомлення наявності нового покоління права людини (на генетичну модифікацію, зміну статі, клонування, права на смерть) потребує і наявність юриста «нового» покоління, який би розумів етимологію виникнення цих прав, наявність супутніх біоетико-правових проблем, бачив можливі шляхи їх вирішення через призму біоетики, природного права та з урахуванням чинного законодавства.

Другий етап курсу РЄ присвячений актуальним біоетичним проблемам: можливості та межам проведення дослідів на геномі людини та доцільності недотримання, за певних обставин, принципу абсолютизації недоторканності життя людини.

Для слухачів курсу надані навчальні матеріали (відеолекції, підбірка законодавства України та ЄСПЛ за відповідними темами, матеріали науково-практичних конференцій, наукові статті і монографії провідних вчених в цих галузях), які допоможуть слухачу в набутті необхідних знань за темами курсу. З метою закріплення отриманих теоретичних знань на практиці, слухачам пропонуються до розв’язання практичні творчі завдання та проходження тестів за кожною темою.

“Цей курс – є платформою для підвищення кваліфікації адвокатів та оволодіння навичками сучасного адвоката в сучасному суспільстві, яке має право на забезпечення його безпеки існування в тому числі і через належну правову допомогу.” — фахово додає Яна Олегівна як науковець та адвокат.

Продовжуючи думку тренер відзначає, що у власній адвокатській практиці вже зустрічались справи і щодо допомоги на забезпечення реалізації права на смерть особи і створення «дизайнерських» дітей, ну, а проведення експериментів на ембріонах людини – це взагалі не нова діяльність для України, хоч і не завжди законна.

Окрім доволі обширного переліку джерел до тем другого етапу Яна Триньова рекомендувала б до ознайомлення свої тематичні публікації, які дозволять більш детально зрозуміти підняту проблематику.

  • Триньова Я.О. Кримінально-правова оцінка позбавлення життя іншої людини з жалю до неї. Монографія. К., Софія-А ЛТД. 2008. 230с.
  • Триньова Я.О. Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності: монографія. Харків. Право. 2019. 536 с.
  • Триньова Я.О. Смерть на прохання в Європі (Біоетика та практика ЄСПЛ щодо закінчення життя людини на прохання) : зб. рішень ЄСПЛ / уклад. і пер. Я. О. Триньова ; за заг. ред. В. М. Куца. Харків: Право, 2019. 376 с.
  • Триньова Я.О. Сурогатне материнство. (настільна книга адвоката, лікаря, сурмами, генетичних батьків та правоохоронця). Норма права. Київ. 2021. 386с.

Бажаємо учасникам успішного проходження наступних модулів програми, і в свою чергу продовжимо знайомити з тренерським складом та експертними публікаціями стосовно онлайн курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини».