Відповідальність посадових осіб ТОВ: адвокат Надія Тарасова
Підсумки вебінару
Тарасова Надія
06.12.2022

Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Відповідальність посадових осіб ТОВ. Правові наслідки вчинення правочинів з перевищенням повноважень».

Питання чіткого визначення посадових осіб господарських товариств, особливості їх участі у системі корпоративних відносин залишаються недостатньо розробленими і потребують подальших наукових досліджень.

Аналіз досліджень з даного питання засвідчує наявність значної кількості визначень поняття «посадова особа господарського товариства».

Основна ідея, закладена у переважній більшості цих досліджень, може бути зведена до такого формулювання: «Посадова особа господарського товариства – це фізична особа, обрана (призначена) членом органу господарського товариства».

Стаття 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає посадових осіб ТОВ як:

  • членів виконавчого органу;
  • членів наглядової ради;
  • інших осіб, передбачених статутом ТОВ. Ними можуть бути фінансовий директор, головний бухгалтер, члени ревізійної комісії, ліквідатор.

Окремо увагу лектор звернула на особливості розмежування участі посадових осіб ТОВ у господарських та трудових відносинах:

  • у корпоративних відносинах (здійснює повноваження у сфері управлінської діяльності в межах корпоративних прав) виступає посадова особа;
  • у трудових відносинах виступає працівник за умови укладення трудового договору.

Відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» посадові особи несуть солідарну, субсидіарну відповідальність, а також з посадовою особою можливе дострокове розірвання контракту без виплати компенсації.

У чому полягають особливості застосування відповідальності для посадових осіб ТОВ? – відповідь на це питання дізнавайтеся у тематичному матеріалі від Advokat Post: https://bit.ly/3Ye8s19

Відеофрагмент із заходу доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://bit.ly/3VStBvM

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://bit.ly/3gl0otC

Публікація лектора на тему: «Ефективність та безпека бізнесу в умовах війни: адвокати підвищили кваліфікацію з питань реалізації і захисту корпоративних прав».https://bit.ly/3XOrhaD