Юрисдикційність корпоративних спорів в огляді судової практики
Надія Тарасова, адвокат, корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, член Комітету з господарського права та процесу НААУ
Тарасова Надія
14.02.2023

Юрисдикційність корпоративних спорів в огляді судової практики: адвокат Надія Тарасова

Надія Тарасова, адвокат, корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, член Комітету з господарського права та процесу НААУ, у ході круглого столу на тему: «Юрисдикційність спорів у судовій практиці», що відбувся в Національній асоціації адвокатів України, розповіла про новели судової практики стосовно юрисдикційності корпоративних спорів.

На сьогодні не існує чіткого визначення корпоративного спору у законодавстві та юридичній доктрині. Критерії корпоративного спору у своїй монографії наводить представниця харківської правничої школи – І.В. Спасибо-Фатєєва. До таких критеріїв віднесено наступні:

1) зміст (характер спірних правовідносин): корпоративні відносини, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням юридичної особи корпоративного типу, набуттям, здійсненням та припиненням корпоративних прав;

2) суб’єктний склад: сторонами у справі є юридична особа (господарська організація корпоративного типу), її учасники (засновники, акціонери, члени) у тому числі учасник, який вибув (носій корпоративних прав), посадова особа;

3) предмет спору – захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, порушеного діями (бездіяльністю) в процесі створення, діяльності або припинення юридичної особи корпоративного типу, корпоративного управління, набуття, здійснення, припинення корпоративних прав та обов’язків учасників.

Основний фокус Надія Тарасова зосередила на судовій практиці, зупинившись, зокрема, на наступних правових висновках:

1. Спір за позовом фінансового директора товариства, звільненого на підставі пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП України, щодо поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, підлягає розгляду у порядку господарського судочинства (Постанова ВП ВС від 23 лютого 2021 року у справі № 753/17776/19 https://cutt.ly/l9ZIhLF).

2. Cпір за позовом товариства, щодо якого господарським судом вирішується питання про порушення провадження у справі про банкрутство, до його колишнього директора про зобов’язання передати цьому товариству оригінали документів та печатки є корпоративним та підлягає розгляду у порядку господарського судочинства (до відкриття провадження у справі про банкрутство) (Постанова ВП ВС від 11 травня 2021 року у справі № 759/9008/19 https://cutt.ly/R9ZIK2C).

3. Спір про визнання недійсним укладеного одним з подружжя без згоди іншого з подружжя договору щодо розпорядження часткою в статутному капіталі юридичної особи підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Винятком є спори щодо таких дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення сімейних і спадкових прав та обов’язків, які мають вирішуватися в порядку цивільного судочинства (Постанова ВП ВС від 29 червня 2021 року у справі № 916/2813/18 https://cutt.ly/L9ZOito).

4. Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об`єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а саме корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особами, яким довірено повноваження з управління ним (Постанова ВС КЦС від 11 серпня 2021 у справі № 404/1255/21 https://cutt.ly/K9ZOcG3).

5. За змістом положень частини третьої статті 99 ЦКУ компетентному (уповноваженому) органу товариства надано право припиняти повноваження члена виконавчого органу у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав чи без зазначення жодних підстав. Така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права (Постанова ВС КЦС від 21 липня 2021 у справі № 752/21272/18 https://cutt.ly/29ZOS4z).

6. Правовідносини, які виникли між сторонами у цій справі, стосуються правочину щодо правомочності особи на участь в управлінні господарською організацією, а тому спір є господарсько-правовими та підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства (Постанова ВС КЦС від 21 липня 2021 у справі № 335/10332/19 https://cutt.ly/H9ZPURk).

Трансляція круглого столу доступна за покликанням: https://cutt.ly/r9KXDoX

Про підсумки круглого столу – детально за посиланням: https://cutt.ly/F9ZDwm9

Найближчі заходи на тематику господарського права та процесу:

• Вебінар «Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство юридичних осіб». https://cutt.ly/B9ZSY3A

• Вебінар «Боротьба з рейдерством. Юридичні та практичні аспекти повернення майна законному власнику». https://cutt.ly/39ZSHbc

• Вебінар «Банкрутство фізичних осіб». https://cutt.ly/a9ZSL0I

Публікації Надії Тарасової:

• Практичні аспекти захисту комерційної таємниці в діяльності ТОВ. https://cutt.ly/23y77GT

• Реалізація корпоративних прав в умовах воєнного стану. https://cutt.ly/m9ZSw8f