Куди звертатися за отриманням судового рішення про стягнення аліментів, коли мати з дитиною за кордоном, а місцезнаходження батька невідомо?
Матеріал підготувала Марина Сухая - адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ.
Сухая Марина
24.12.2022

Питання: Куди звертатися за отриманням судового рішення про стягнення аліментів, коли мати з дитиною за кордоном, а місцезнаходження батька невідомо де? Останнє місце реєстрації обох батьків на непідконтрольній території.

Надаючи відповідь на це питання розглянемо два фактори.

По-перше це знаходження позивачки з дитиною, в інтересах якої буде позов закордоном.

По друге – місце реєстрації обох батьків на непідконтрольній території.

03.03.2022 р. ухвалений Закон № 2112 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-20#Text), яким внесено зміни до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" шляхом викладення в наступній редакції:

«7. У разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється».

За змінами територіальної підсудності судових справ можна слідкувати на фейсбук-сторінці Верховного Суду (https://uk-ua.facebook.com/supremecourt.ua/), де публікуються відповідні розпорядження Голови Верховного Суду.

Частиною дев'ятою статті 28 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

Згідно з частиною шістнадцятою статті 28 ЦПК України позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 ЦПК України.

Тому, визначаючи підсудність позивачці у справі про стягнення аліментів, потрібно з'ясувати якому з судів передано підсудність розгляду справ, або за місцем її реєстрації або за місцем реєстрації відповідача.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 175 ЦПК України в позовній заяві повинно бути зазначено зокрема, місце проживання чи перебування сторін та інших учасників справи. В разі, якщо місце реєстрації проживання або перебування відповідача невідоме про це слід зазначити в заголовку позовної заяви.

Згідно зі статтею 187 ЦПК України, якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п'яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України (частина десята статті 187 ЦПК України). Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України визначається Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів) (частина дванадцята статті 128 ЦПК України).

Згідно з частиною другою статті 129 ЦПК України в оголошенні про виклик вказуються:

  • ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;
  • найменування та адресу суду;
  • зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
  • назву справи, за якою робиться виклик;
  • зазначення, як хто викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
  • зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у підготовче судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю надати особисті пояснення — про потребу надати особисті пояснення;
  • у разі необхідності — пропозицію учаснику справи подати всі раніше неподані докази;
  • роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.

Частина десята статті 130 ЦПК України містить припис, відповідно до якого, якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному ЦПК України.

У листі Державної судової адміністрації України від 24 січня 2018 року № 10-2141/18 (https://dsa.court.gov.ua/…/2018_new_DSA…/OGOLOCHENA_.pdf), що адресований головам апеляційних, апеляційних господарських, апеляційних адміністративних, місцевих, місцевих господарських та окружних адміністративних судів зазначається, що відповідно до статті 122 Господарського процесуального кодексу України, статті 128 Цивільного процесуального кодексу України, статті 130 Кодексу адміністративного судочинства України відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а також заінтересована особа у справах про видачу обмежувального припису викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів, а в разі розгляду справи про видачу обмежувального припису – не пізніше 24 годин до дати відповідного судового засідання.

У відповідності до статті 132 ЦПК України справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, якщо місце перебування відповідача невідоме, — суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції України, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.

Верховна Рада України на засіданні 27 липня ухвалила в цілому Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2461-IX#Text), відповідно до якого Додатковим способом інформування про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надання інформації з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку Порталу Дія.

Програмними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі мобільного застосунку Порталу Дія, може бути також забезпечено додаткове інформування сторін спору, авторизованих через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний застосунок Порталу Дія, шляхом відображення в електронній формі судового рішення у справі, виконавчого документа.

Крім того, раджу у позовній заяві зазначити номер мобільного телефону відповідача та електронну адресу. У деяких випадках це спрощує розшук відповідача та його повідомлення про судове засідання.