12 серпня – День молоді в Україні. Міжнародний день молоді
Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Марина Сухая, адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ.
Сухая Марина
11.08.2022

Цього року Україна вперше відзначає День молоді разом з усім світом.

Ця дата була запроваджена Указом Президента України №333/2021 від 21 липня 2021 року «Про День молоді» (https://www.president.gov.ua/documents/3332021-39557).

Метою прийняття даного Указу є підтримка прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів, адже 12 серпня світ відзначає Міжнародний день молоді.

Указ набрав чинності 01 січня 2022 року.

Відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text) молоддю є особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідно до статистичних даних станом на 2019 рік категорія молоді в Україні, яка визначається віковими межами 14-35 років, налічує близько 15 мільйонів людей.

За даними дослідження «Молодь України 2015», на замовлення Міністерства молоді та спорту за підтримки ООН, лише 2% молодих людей є членами громадських організацій, 62% української молоді не брали участі в діяльності жодної організації громадянського суспільства впродовж 12 місяців.

Закон України “Про основні засади молодіжної політики” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text) визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.

Цей Закон набрав чинності 22 травня 2021 року. Його прийняттям було запроваджено наступні новели:

  • передбачено утворення Національної ради з питань молоді (консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України) та молодіжних рад (молодіжний консультативно-дорадчий орган, що може утворюватися при Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях);
  • урегульовано повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у формуванні та реалізації молодіжної політики, організаційні та правові засади утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, питання молодіжної роботи, особливості реалізації окремих прав молоді та діяльність Українського молодіжного фонду, який є бюджетною установою – юридичною особою публічного права, уповноваженою Кабінетом Міністрів України здійснювати підтримку молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної політики тощо.

Національна раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому молодіжні ради та радники питань молоді мають на меті залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень.

Український молодіжний фонд має бути створений, як бюджетна установа, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовуватиме та координуватиме Міністерство молоді та спорту.

4 листопада 2021 року відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України. На засіданні Громадської ради йшлося про те, що метою створення Українського молодіжного фонду є формування належного експертного середовища, удосконалення процедур фінансування молодіжних проектів та підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю.

І хоча у ці нелегкі часи питання вихання молоді не є першочерговими, маємо сподівання, що дані інновації будуть продовжені з метою залучення української молоді до громадського життя, виховання нового покоління лідерів здатних приймати рішення та брати на себе відповідальність. Все починається з дитини, якій потрібно надати право не реалізацію свого потенціалу.