Сопова Катерина

патентний повірений, судовий експерт, заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України