Зміна імені фізичної особи: порядок реалізації даного права в Україні та за кордоном
Матеріал підготувала Інна Скузь, адвокат, член Комітету з сімейного права НААУ та член Центру сімейного права ВША.
Скузь Інна
15.06.2022

Колеги, продовжуємо рубрику Центру сімейного права «Теорія сімейного права: не забуваймо про головне» і надалі розглянемо питання зміни імені фізичної особи та, зокрема, зосередимося на порядку реалізації даного права в України та за кордоном.

В народі кажуть, що прізвище особи — це її родинне коріння, а от ім’я — подарунок від батьків. В силу деяких життєвих обставин, наприклад, внаслідок розірвання шлюбу і повернення собі дошлюбного прізвища, а інколи — взагалі просто так — особа хоче змінити своє прізвище, ім’я або по-батькові. Тому зараз поговоримо про те, чи може вона це зробити і що для цього потрібно.

Розпочнемо з того, що ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (ст. 28 ЦК України). Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені та по батькові) проводиться лише стосовно громадян України.

З 16 років фізична особа має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові. Фізична ж особа, яка досягла тільки 14 років, має право змінити своє прізвище, ім’я та по батькові виключно за згодою батьків або піклувальника (ст. 295 ЦК України).

Згода другого з батьків не вимагається тільки, якщо він 1) помер або оголошений померлим, 2) визнаний безвісно відсутнім, обмежено дієздатним, недієздатним, 3) позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини, 4) якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або 5) якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Вказана вище згода батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені дитини виражається шляхом подання ними/ним особисто окремої письмово заяви до органів державної реєстрації актів цивільного стану. У разі коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, від його імені може бути подана другим з батьків.

Слід зазначити, що згідно статті 148 Сімейного кодексу України у разі зміни прізвища обома батьками змінюється і прізвище дитини, яка не досягла 7 років. Якщо ж дитина досягла цього віку, то така зміна прізвища здійснюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного з батьків, прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

Якщо один із батьків заперечує щодо зміни прізвища дитини, спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Крім того, в таких спорах інтереси дитини є пріоритетними і визначальними, про що наголосив Верховний Суд в своїй постанові від 15.08.2018 року у справі № 759/3363/16-ц.

У разі, якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка досягла 14 років, змінюється виключно за її згодою (ст.149 СК України). Якщо один із батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, спір щодо такої зміни може також вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Звертаю увагу, що прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону. Крім того, прізвище фізичної особи може бути змінене також у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним.

Отже, якщо прізвище і по батькові фізичної особи за деяких обставин можна змінити протягом всього життя, то власне ім’я особи можливо змінити тільки внаслідок усиновлення або вже після досягнення особою 16 років чи 14 років — за згодою її батьків або піклувальника.

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи регулюється постановою КМУ від 11.07.2007 року № 915 «Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи» та наказом МЮУ від 18.10.2000 № 52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні».

Порядок зміни імені фізичної особи на території України

Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі — імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем їх проживання. Під час подання такої заяви особа обов’язково повинна пред'явити свій паспорт.

До заяви про зміну імені додаються: Ø свідоцтво про народження заявника; Ø свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); Ø свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); Ø свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); Ø свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; Ø фотокартка заявника; Ø квитанція про сплату державного мита.

Заява про зміну імені розглядається відділом ДРАЦС у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Після подання заяви про зміну імені:

1) Відділ ДРАЦСу перевіряє відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї, попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і про необхідність обміну паспорта, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів.

Звертаю увагу, що зміна імені проводиться за наявності в архівах відділів ДРАЦСу відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. У разі відсутності в архівах відділів ДРАЦСу відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян державну реєстрацію зміни імені може бути проведено тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку.

2) Надалі відділ ДРАЦСу надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції України за місцем проживання заявника для відповідної перевірки Заявника та надання висновку про можливість зміни імені. Строк розгляду такої заяви – 1 місяць.

Підставами для відмови у зміні імені є:

  • здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
  • наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
  • офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
  • подання заявником неправдивих відомостей про себе.

Слід зазначити, що під час дії воєнного стану в України органи Національної поліції України тимчасово не здійснюють перевірку особи та поки що не дають висновок про можливість зміни імені. Відтак, процедура зміни імені може бути дещо ускладнена та затягнена по строкам її розгляду.

3) У разі позитивного або негативного висновку Нацполіції відділ ДРАЦСу готує висновок про надання дозволу на зміну імені або висновок про відмову у зміні імені відповідно. Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена в суді в установленому порядку.

4) У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк від дня його надання повинен звернутися знову до відділу ДРАЦСу для державної реєстрації зміни імені. Відділ ДРАЦСу в такому разі складає актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу ДРАЦСу для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

5) Після державної реєстрації зміни імені відділом ДРАЦСу видається свідоцтво про зміну імені, а на першій сторінці паспорта у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною імені. Відомості про зміну імені підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

6) Процедура завершується тим, що відділ ДРАЦСу в семиденний строк повідомляє територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за місцем їх проживання та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у якому вони перебувають на обліку про державну реєстрацію зміни імені. У випадку зміни імені призовника і військовозобов'язаного, то відділ ДРАЦСу в семиденний строк після проведення державної реєстрації зміни імені військовозобов'язаних або призовників надсилає повідомлення 1) районному (міському) військовому комісаріату, у якому він перебуває на обліку, 2) територіальному органу Національної поліції України та 3) територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання заявника.

На підставі актового запису про зміну імені відділ ДРАЦСу змінює прізвище батьків в актовому записі про народження малолітніх дітей заявника у разі зміни прізвища таких дітей з дотриманням вимог статті 148 Сімейного кодексу України, а також в актовому записі про народження малолітньої дитини заявника змінюються відомості щодо імені батька та по батькові дитини у разі подання батьками відповідної заяви про зміну по батькові дитини.

Після цього надсилаються відповідні повідомлення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України для внесення аналогічних змін до других примірників актових записів цивільного стану.

Раніше видані свідоцтва про народження малолітніх дітей заявника вилучаються і знищуються.

Порядок зміна імені громадянина України за кордоном

Заяви про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймає, розглядає, а також веде їх облік — дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку. Така заява подається у письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Порядок розгляду заяви про зміну імені громадянина України за кордоном практично не відрізняється від процедури її розгляду на території України, однак є наступні відмінності. Так, заява про зміну імені дипломатичним представництвом (надалі — ДП) або консульською установою України (надалі – КУУ) розглядається у шестимісячний строк з дня її подання. ДП або КУУ, які прийняли заяву про зміну імені, надсилають запити через МЗС до Укрдержреєстру для подальшого пересилання до відділів ДРАЦСу, в яких перебувають на зберіганні відповідні актові записи цивільного стану, про витребування їх копій або витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.Надалі ДП або КУУ надсилає необхідні матеріали щодо зміни імені через МЗС до Національної поліції для подальшого пересилання до територіального органу Національної поліції за останнім місцем проживання заявника в Україні. Водночас територіальний орган Національної поліції за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно та також у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами через МЗС до відповідного ДП або КУУ. Отримавши позитивний або негативний висновок від територіального органу Національної поліції про можливість або відмову в зміни імені, ДП або КУУ готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.У разі надання дозволу на зміну імені заявник, сплативши консульський збір, у тримісячний строк так само повинен звернутися для державної реєстрації зміни імені до ДП або КУУ, які складають актовий запис про зміну імені та видають свідоцтво про зміну імені. Інформацію про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, ДП або КУУ у семиденний строк заносить до картки про постійний консульський облік громадянина України (облікової картки) та повідомляє про таку зміну через МЗС територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за останнім місцем їх проживання в Україні та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у якому вони перебувають на обліку. Після державної реєстрації зміни імені ДП або КУУ у паспорті громадянина України для виїзду за кордон робить відмітку про те, що паспорт у зв'язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця.

Щодо реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, то державна реєстрація зміни імені проводиться без витребування копій актових записів цивільного стану.

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану.

Варто також зазначити, що нещодавно Кабінет Міністрів України в своїй постанові від 10.06.2022 року № 678 дозволив видавати (обмінювати) паспорти громадянина України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон українцям, які перебувають за кордоном, в рамках експерименту, який запроваджується на 2 роки. Це значно спрощує процедуру обміну своїх паспортів для українців, які наразі перебувають за кордоном.

Наостанок додам, що фізична особа не обмежена у зміні свого ім’я протягом свого життя. Повторна зміна імені громадянина України здійснюється відповідно до вищезазначеної процедури розгляду заяв про зміну імені.

Пам’ятайте свої права й у разі необхідності — вмійте правильно ними скористатися.

📌 Запрошуємо адвокатів до закритої професійної групи Центр сімейного права https://bit.ly/3xmRiSn