Порядок отримання дозволу від органу опіки та піклування на відчуження корпоративних прав дитини
Матеріал підготувала Інна Скузь, адвокат по сімейним справам, член Комітету з сімейного права НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ.
Скузь Інна
01.12.2022

Як відомо, володіти корпоративними правами юридичної особи можуть не тільки дорослі особи, а й діти, отримавши їх, наприклад, у спадок від одного із батьків. Якщо в майбутніх планах дитини або її законного представника немає наміру брати участь в діяльності юридичної особи, то постає питання відчуження вказаних вище корпоративних прав.

Порядок управління майном дитини регулюється статтею 177 Сімейного кодексу України, яка зазначає, що батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Водночас, такі батьки не мають права відмовлятися від майнових прав малолітньої дитини (особа до 14 років) або неповнолітньої дитини (особа від 14 до 18 років) та укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, БЕЗ отримання на це відповідного дозволу органу опіки та піклування (ч. 2-3 ст.177 СК України).

Для того, щоб отримати такий дозвіл необхідно звернутися до органу опіки і піклування із заявою про надання дозволу на відчуження майнових прав малолітньої або неповнолітньої дитини (надалі – Заява). Заявниками можуть виступати або один із батьків (законний представник) малолітньої особи або безпосередньо неповнолітня дитина. При цьому, від імені вказаних вище осіб таку Заяву може також подати представник або адвокат, надавши органу опіки і піклування документи, які підтверджують його повноваження.

Відповідна Заява подається в орган опіки та піклування за місцем реєстрації дитини. Разом із Заявою подаються наступні документи:

  • копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду Заявника;
  • копії свідоцтва про народження дитини або сторінок паспорту дитини;
  • довідка про місце реєстрації дитини;
  • копії свідоцтва про шлюб або судового рішення про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть одного з батьків, довідки РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини;
  • правовстановлюючі документи, які підтверджують право власності дитини на акції або частку в статутному капіталі юридичної особи;
  • вартісну оцінку акцій або частки в статутному капіталі юридичної особи;
  • особовий рахунок дитини, на який будуть покладені грошові кошти від продажу акцій або частки в статутному капіталі юридичної особи.

Із вказаних вище документів вбачається, що перед тим як подавати відповідну Заяву до органу опіки та піклування необхідно звернутися до суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій або частки у статутному капіталі юридичної особи. Ці дії необхідно здійснити, оскільки орган опіки і піклування не може самостійно оцінити вартість акцій чи часток у статутному капіталі юридичної особи, їх ліквідність, потенційну можливість зростання в ціні, а також те, чи не здійснюється їх продаж за ціною, нижчою, аніж ринкова ціна. А це важливо для захисту майнових прав та законних інтересів дитини.

Другим вагомим моментом є те, що перед поданням Заяви дитині необхідно відкрити відповідний банківський рахунок, реквізити якого зазначити у Заяві про надання дозволу на відчуження майнових прав дитини. В майбутньому саме на вказаний вище рахунок повинні бути зараховані грошові кошти дитини від відчуження нею акцій або частки в статутному капіталі юридичної особи.

Розгляд Заяви здійснюється на засіданні комісії з питань захисту прав дитини органу опіки та піклування. При цьому, Заявник або його представник/адвокат повинні взяти участь у такому засіданні, де ще раз довести та підтвердити правомірність відчуження майнових прав дитини, а також те, що її майнові права в даному випадку не будуть порушені. За наслідками розгляду Заяви оформлюється відповідний протокол.

У разі прийняття комісією з прав дитини рішення на користь заявника, таке рішення надалі затверджується і підписується районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Після отримання рішення органу опіки та піклування і оформлення у нотаріуса відповідного правочину щодо відчуження корпоративних прав дитини, Заявник повинен невідкладно надати до органу опіки і піклування довідку з банківської установи, яка підтверджує зарахування грошових коштів на рахунок дитини після відчуження її майнових прав. Вказані вище дії ще раз підтвердять, що таке відчуження відбулося в інтересах дитини, оскільки її майнові права отримали грошовий еквівалент, яким і надалі продовжує володіти дитина.

Якщо Заявник отримав відмову у наданні згоди на відчуження майнових прав дитини, таку відмову можна оскаржити у суді або подати до органу опіки і піклування повторну заяву, усунувши відповідні в ній недоліки.

Слід також зазначити, що під час надання згоди на відчуження корпоративних прав дитини орган опіки та піклування керується наступними нормативними актами, а саме: Цивільним кодексом України, Сімейний кодексом України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про місцеве самоврядування» та Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.20008 року № 866.