Чи можна при розірванні договору про утримання дітей, просити забезпечення позову?
Інна Скузь, адвокат по сімейним справам, член Комітету з сімейного права НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ
Скузь Інна
14.02.2023

Чи можна при розірванні договору про утримання дітей, просити забезпечення позову? Мама не виконує вимоги договору, дітей батько не бачить.

Відповідь: Для відповіді на поставлене питання презюмуємо, що особу цікавило питання подання заяви про забезпечення позову саме шляхом зупинення дії аліментного договору до моменту винесення рішення про його розірвання.

Відповідно до частини 2 статті 149 Цивільного процесуального кодексу України забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

При цьому, частина 10 вказаної вище статті встановлює, що не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Разом із тим, при вирішення таких питань необхідно також звернути увагу на пункт 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», який зазначає, що вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів.

Отже, аналізуючи норми процесуального законодавства, можна дійти до висновку, що заява про забезпечення позову, шляхом зупинення дії аліментного договору не підлягає задоволенню, оскільки:

- по-перше, в такій заяві заявник буде просити вжити захід забезпечення позову, який за змістом є тотожним задоволенню заявлених вимог, а

- по-друге, застосування такого виду забезпечення позову фактично припиняє обов’язок сторони щодо утримання своєї дитини, чим будуть порушені права цієї дитини на належне отримання аліментів від одного з батьків.

Відповідь підготувала Інна Скузь, адвокат по сімейним справам, член Комітету з сімейного права НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ.