Ювілей Основ законодавства України про охорону здоров’я: 30 років з дня прийняття (19.11.1992)
Підсумки конференції
Сенюта Ірина
20.11.2022

18 листопада 2022 р. кафедра медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спільно з Комітетом медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ, Вищою школою адвокатури НААУ за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право» провела науково-практичну конференцію на тему «Роль і значення Основ законодавства України про охорону здоров’я для системи охорони здоров’я і забезпечення прав людини», присвячену 30-річчю з дня прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (19.11.1992).

Роль і значення Закону важко переоцінити, адже його по праву називають «медичною конституцією», сьогодні Основи є малим медичним кодексом, документом, що є одним з ключових регуляторів правовідносин у сфері охорони здоров’я.

Відкрила захід голова оргкомітету Ірина Сенюта, яка привітала учасників з ювілеєм Основ і відкрила конференцію.
До учасників звернувся Р. О. Стефанчук, Голова Верховної Ради України, який привітав з 30-річчя прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», підкреслив, що є окрема пропозиція комплексно переглянути положення Основ законодавства України про охорону здоров’я та викласти їх у новій редакції.

Руслан Олексійович зазначив, що на його глибоке переконання, більш конструктивним підходом у реформуванні законодавства про охорону здоров’я була б розробка і прийняття окремого кодифікованого акту в цій сфері – Медичного кодексу України.

Вітальне слово від імені МОЗ України виголосив О. О. Яременко, заступник Міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції, привітав учасників з визначною датою – 30-річчям Основ, наголосив, що понад 70 змін було внесено до Основ за час існування Закону, вказав, що настав час для кодифікації: або розробити нову редакцію Основ, або Кодекс про охорону здоров’я. Пан Олексій відзначив, що ці плани були в МОЗ спільно з Комітетом з питань здоров’я нації ще починаючи з минулого року, але війна зупинила процес, запросив учасників до співпраці над оновленням Основ.

Вітання лунали і від В. М. Князевича, Голови Поважної Ради Ордена Святого Пантелеймона, який привітав з чудовою ініціативою щодо святкування уродин Основ, підкреслив, що прийняття Основ змінило філософію, зруйнувало радянські підходи, 1992 відкрив можливість і спричинився до руйнації системи, яка була. В Основах закладено право вибору лікаря, вибору закладу охорони здоров’я, вміщено багато прав, які були недекларативними, і спричинили реформу системи.

З вітальним словом з нагоди ювілею звернувся С.Є. Кузьменко, директор ВША НААУ, який зазначив, що ВША НААУ приємно долучитись до організації цієї події та слугувати вкотре озброєнню фахових спільнот знаннями.

Савва Євгенович відзначив, що у ВША створено Центр медичного права, який є структурним підрозділом та має експертну місію, підкреслив, що Центром втілюються, зокрема 2 проєкти: «Історія медичного права України» та «Порівняльне медичне право».

Це масштабні проєкти державного значення, які закладають належне підґрунтя для національної галузі медичного права. Привітала учасників і голова оргкомітету конференції Ірина Сенюта, яка відзначила, що фахова спільнота сьогодні має свято медичного права, адже ювілей Основ, Атланта, що тримає «небо» над українською системою охорони здоров’я, є визначною державницькою подією. Наголосила на необхідності системних змін у законодавстві у сфері охорони здоров’я та кодифікації, пригадала відзначення 25-річчя Основ у м. Львові та підкреслила, що, незважаючи на складні події сьогодення, жоден ворог не зупинить розвиток медичного права в Україні.

Робота конференції проходила в трьох панелях, а саме:
1. Історичний нарис, сьогоденне «життя» Основ та перспективи його майбуття.
2. Медична реформа та Основи: чи можна «вилікувати пацієнта»?
3. Медичний працівник і пацієнт: як досягнути балансу у взаєминах?
Перші дві панелі модерувала Ірина Сенюта, д.ю.н., професор, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ. Третя панель була модерована Вікторією Валах, к.ю.н., доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова, заступником голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ.

На конференції своїм досвідом ділились представники органів влади та провідні фахівців у сфері медичного права.

Зокрема, Олексій Яременко, заступник Міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції, презентував план відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни, Володимир Рудий, головний консультант, керівник секретаріату Комісії/Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України (1990-2003, 2010-2015), поринув у спогади розроблення проекту Основ законодавства України про охорону здоров’я, Ігор Усенко, к.ю.н., професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України, висвітлив історичні та дискусійні питання прийняття Основ, презентував окремі аспекти проєкту на перше читання, а саме Закону України «Про охорону здоров’я населення», розкрив склад робочої групи по опрацюванню проєкту Закону України «Про охорону здоров’я населення», підкреслив, що Основи стали фундаментом для розвитку відповідної галузі законодавства в Україні.

Предметом палких обговорень була і медична реформа крізь призму Основ. У своєму виступі Василь Крат, к.ю.н., суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, відзначив питання договору про надання медичних послуг крізь призму новельної судової практики, проблеми договірної і деліктної відповідальності та належної регламентації договору про надання медичних послуг у нормах Цивільного кодексу України. Палкі дискусії були навколо тематики Мар’яни Возниці, медичного експерта, консультанта проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», директора Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ 2019-2022, яка розкрила питання реформи фінансування системи охорони здоров’я України, зазначила про відсутність ефективних механізмів контролю у НСЗУ, окреслила проблематику благодійних внесків у закладах охорони здоров’я. Ірина Сенюта, розкрила питання стандартів у сфері охорони здоров’я в Україні, система яких регламентована в ст. 14-1 Основ, відзначила, що нові клінічні протоколи медичної допомоги не належать до стандартів, а також висвітлила правову природу настанов DUODECIM.

Також висвітлила питання кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я при наявності контрактування з НСЗУ. Роман Майданик, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, висвітлив тематику цивільно-правової відповідальності за неналежне надання медичних послуг, проаналізував релевантну судову практику. Сергій Антонов, к.ю.н., LL.M (UNSW Australia), директор Науково-експертного Центру медичного та репродуктивного права, розкрив проблематику зловживання та недоліків оформлення правовідносин з медичного обслуговування, сфокусувався на питаннях медичного коворкінгу для «незалежних» лікарів, залучення посередників – медичних агентів, а також дискутували про «доказових» лікарів.

Активно учасники конференції шукали балансу взаємин між медичним працівником і пацієнтом, розкриваючи цікаві питання у своїх доповідях. Лариса Гретченко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ, висвітлила проблематику страхування професійної відповідальності медичного працівника, обговорили чи є це інструментом, який захищає лікаря від необґрунтованих звинувачень і одночасно надає пацієнтам можливість бути захищеними при недоліках надання медичної допомоги, а також чи доцільною є конструкція «лікарська помилка» у законодавстві України. Наталія Квіт, д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, розкрила питання інформаційних прав та обов’язків, запропонувала нову редакцію ст. 39 Основ. Вікторія Валах, презентувала новітню парадигму громадського здоров’я України, місце в ній медичного працівника та пацієнта, Галина Миронова, д.ю.н., провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, висвітлювала сучасні тренди в європейській правовій традиції, шукаючи баланси у відносинах пацієнта та лікаря.

Підсумовуючи, голова оргкомітету Ірина Сенюта, подякувала усім присутнім за участь у конференції, плідні дискусії та яскраві доповіді. Відзначила, що незабаром побачить світ ювілейна Збірка статей, присвячених Основам.

Запис конференції за посиланням: https://youtu.be/0khF4Zaw354