Як оформити факт народження дитини у воєнний час?
Відповідь підготувала Ірина Сенюта, д.ю.н., професор, голова Комітету медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедрою медичного права Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, адвокат, член Правління Європейської асоціації медичного права
Сенюта Ірина
27.10.2022

Відповідь: Згідно з Наказом МОЗ України «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» від 04.03.2022 № 407 на період дії воєнного стану на території України підставою для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану є Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), затверджене Наказом МОЗ України від 08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» (далі — медичне свідоцтво).

Заповнювати медичне свідоцтво мають право такі фахівці:

1) медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

— які надавали допомогу при пологах;

— які здійснювали перший медичний огляд новонародженого;

— які проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, у тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю.

2) медичні працівники екстреної (швидкої) медичної допомоги.

За умови відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках (один примірник — для жінки, яка народила дитину, а другий примірник — для надавача медичної допомоги) без проставлення печатки, яка обов'язково повинна містити відомості щодо:

1) найменування надавача медичних послуг;

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;

5) назва населеного пункту в якому видана довідка;

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

7) підпис медичного працівника;

8) дата видачі довідки.

Довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва.

Підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я на період дії воєнного стану на території України за самозверненням жінки проводиться надавачами медичної допомоги шляхом заповнення лікарем (за лікарською спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика — сімейна медицина») медичного свідоцтва за таких підстав: а) після проведення огляду жінки, яка народила дитину; б) після проведення огляду дитини та за умови наявності у первиннообліковій медичній документації жінки, в тому числі в електронній системі охорони здоров'я, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки.

Відповідно до пункту 14 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.

За тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заява про державну реєстрацію акту цивільного стану подається, а актовий запис цивільного стану складається в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цього актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Нормативні джерела:

  1. Наказ МОЗ України «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» від 04.03.2022 № 407
  2. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 18.10.2000 № 52/5

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0