Щотижневі правові новини у сфері медичного права
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ 1.21.11.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX від 06.11.2020 У ч. 1 ст. 1 […]
Сенюта Ірина
22.11.2020

Ірина Сенюта,
доктор юридичних наук, адвокат,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex»,
голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ,
керівник Центру медичного права ВША НААУ

1.21.11.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX від 06.11.2020
У ч. 1 ст. 1 Закону передбачено таке:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) статтю 44-3 доповнити частиною другою такого змісту:
«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
Із текстом Закону можна ознайомитись за посиланням:
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-20#Text

2. 13.11.2020 зареєстровано проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо діяльності державних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю» № 4372

Відповідно до п. 3 Пояснювальної записки, проєктом акта пропонується внесення зміни до Бюджетного кодексу України, спрямованої на забезпечення відповідності викладеного в ньому визначення державних реабілітаційних установ, функціонування яких забезпечується за рахунок Державного бюджету України, їхній фактичній діяльності та положенням чинного законодавства.
Із текстом проєкту та Пояснювальної записки можна ознайомитись за посиланням:
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70421

3. 13.11.2020 зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення освітніх пільг для дітей медичних працівників, які померли внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19) під час виконання професійних обов’язків» № 4374

Згідно з п. 2 Пояснювальної записки, метою законопроєкту є законодавче врегулювання питання розширення освітніх пільг для дітей медичних працівників, які померли внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19) під час виконання професійних обов’язків.
Із текстом проєкту та Пояснювальної записки можна ознайомитись за посиланням:
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70424

4. 13.11.2020 зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання дітям медичних працівників державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої та вищої освіти» № 4374-1

Відповідно до п. 2 Пояснювальної записки, метою законопроєкту є закріплення на законодавчому рівні, в тому числі, пільгових правил вступу до закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти для дітей медичних працівників, у яких помер один із батьків внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) під час виконання професійних обов’язків.
Із текстом проєкту та Пояснювальної записки можна ознайомитись за посиланням:
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70427

Громадське обговорення

5. 19.11.2020 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302»

У проєкті Постанови, зокрема, йдеться:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» зміни, що додаються.
Зміни передбачають нову редакцію Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.