Щотижневі правові новини у сфері медичного права (05.09.2022-09.09.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
11.09.2022

06.09.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про систему громадського здоров’я».

Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні, зокрема:

  • вводить на законодавчому рівні поняття «громадське здоров’я» як сферу знань та організовану діяльність суб’єктів у системі громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя;
  • визначає суб’єктів правовідносин у системі громадського здоров’я;
  • визначає і розмежовує повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров’я;
  • передбачає створення Координаційної ради з питань громадського здоров’я як постійного консультативно-дорадчого органу Міністерства охорони здоров’я України щодо питань громадського здоров’я;
  • визначає поняття компетентного органу у сфері громадського здоров’я;
  • визначає оперативні функції громадського здоров’я, тобто основні напрямки діяльності, які здійснюються в державі для забезпечення максимально високих показників здоров’я і благополуччя населення, а також найбільш повного дотримання принципу справедливості щодо здоров’я;
  • визначає основні засади здійснення оперативної функції епідеміологічного нагляду, у тому числі формування інформаційного фонду громадського здоров’я як державного інформаційного ресурсу, що містить дані про стан здоров’я, благополуччя населення і показники середовища життєдіяльності;
  • визначає основні засади здійснення оперативної функції моніторингу, готовності і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, у тому числі положення щодо виконання Міжнародних медико-санітарних правил та своєчасність реагування з метою локалізації та ліквідації таких загроз;
  • закладає основні засади кадрового, наукового та фінансового забезпечення системи громадського здоров’я.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3xfW8kX

05.09.2022 у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону «Про судову експертизу» № 7735

Законопроектом пропонується, зокрема, закріпити підстави притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень. Також передбачається, що порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта визначається у межах повноважень міністерствами та іншими державними органами, що забезпечують організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ та судових експертів.

Крім того, з метою удосконалення статті 8 Закону України «Про судову експертизу» пропонується закріпити положення щодо забезпечення Міністерством юстиції України організаційно-управлінських засад діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, що фактично забезпечується на сьогодні, а також закріпити повноваження міністерств, інших державних органів, що здійснюють організаційно-управлінські функції у сфері судово-експертної діяльності, визначати порядок здійснення контрольних функцій.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3B1g6Rm

08.09.2022 у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство» № 8011

Законопроектом пропонується внести доповнення до частини першої статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно яких у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, який передбачений Законом України «Про оборону України», військовослужбовці мають право на участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство).

Законопроектом не передбачається запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства. Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно норм проекту має визначатись Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3xDOFfV

07.09.2022 прийнято постанову КМУ «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19» №998

Внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BfsLR8

07.09.2022 прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року» № 789-р

Внесено зміни до переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3RU7enr

07.09.2022 прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» №995

Постановою внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 “Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них”.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3L3Fdb3

07.09.2022 прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 і від 29 грудня 2021 р. № 1440» №994

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230, № 99, ст. 6494) і від 29 грудня 2021 р. № 1440 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році”.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3QzDNGs

05.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1590

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо визнання результатів оцінки відповідності».

Метою запровадження цих змін є попередження можливих ускладнень із введенням в обіг та/або експлуатацію на території України медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, щодо яких проведено оцінку відповідності призначеним органом з оцінки відповідності шляхом визнання проведеної оцінки відповідності іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BvJBMS

06.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1610

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії».

Метою запровадження цих змін є затвердження вичерпного переліку вимог, обов’язкових для виконання юридичними особами незалежно від форми власності, які провадять господарську діяльність із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії, а також вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3QC3aHJ

09.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження клінічної настанови, заснованої на доказах, «Рак гортані, гортаноглотки та занедбаний рак голови та шиї» та уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортані» №1626

Наказом МОЗ України затверджено: 1) клінічну настанову, засновану на доказах «Рак гортані, гортаноглотки та занедбаний рак голови та шиї»; 2) уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортані».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3QxvvyF

09.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Хронічний лімфоїдний лейкоз» №1635

На виконання статті 14¹ Основ законодавства України про охорону здоров’я, пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Хронічний лімфоїдний лейкоз».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3RVWHIB

Зареєструватись на найближчий захід лектора на тему "Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я: інструменти для адвоката" можна за посиланням: https://bit.ly/3Dg4FIo