Правові новини у сфері медичного права
Рубрика "Щотижневі новини з медичного права"
Сенюта Ірина
04.09.2022

Новини підготовлено Іриною Сенютою, доктором юридичних наук, професором, адвокатом, керуючим партнером Адвокатського об’єднання «MedLex», керівником Центру медичного права ВША НААУ, головою Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувачем кафедри медичного права.

26.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 590» № 1541

Внесені зміни до пункту 4 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 590 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» замінивши цифри та слова «01 вересня 2022 року» цифрами та словами «01 вересня 2023 року».

Відтак, термін втрати чинності 90 наказів МОЗ України відтерміновується ще на один рід – до 1 вересня 2023 року.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3qvh57T

29.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» № 1546

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування ціни для придбання плазми для фракціонування у суб’єктів системи крові державної та комунальної форм власності». Окрім того, доповнено розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: розробити проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості донорської крові та компонентів крові, що виготовляються суб’єктами системи крові, для забезпечення надання послуг з трансфузії крові та/або компонентів крові».

Метою запровадження цих змін є стандартизація та уніфікація підходів до обліку витрат у суб’єктів системи крові та встановлення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості донорської крові та компонентів крові.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3KMMwUd

29.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» № 1545

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Метою запровадження цих змін є забезпечення безперервності виконання функцій Держлікслужби у сфері обігу наркотичних засобі, психотропних речовин і прекурсорів під час воєнного стану в частині ввезення на територію України, вивезення з території України та транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також видачі дозволів на імпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3CYQdUT

29.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня 2022 року № 399» №1552

Внесено зміни до преамбули наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня 2022 року № 399 «Про відтермінування дії наказу МОЗ України від 25 лютого 2022 року № 366 «Про затвердження реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 18 лютого 2022 року».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3CWVkoC

30.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» № 1560

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону виробництва і використання в роботі деяких небезпечних хімічних речовин». Окрім того, доповнено розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: розробити проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест».

Вищезазначені документи розробляються на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3wZxwNk

30.08.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 березня 2022 року № 390» №1570

Відповідно до цього наказу втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 березня 2022 року № 390 «Деякі питання встановлення факту смерті людини».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3RjB5WI