Ратифікація Конвенції Ов’єдо в Україні та подальша імплементація її положень у національне законодавство
Монографія
Сенюта Ірина
22.09.2022
Відбулася зустріч авторського колективу монографії щодо ратифікації Конвенції Ов’єдо в Україні та подальшої імплементації її положень у національне законодавство
Цьогоріч відзначається 25-річчя від прийняття (04.04.1997) та 20-річчя з нагоди підписання Україною (22.03.2002) Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину. (надалі — Конвенція Ов’єдо).
За ініціативою Ірини Сенюти, першої в Україні професорки з медичного права, відбулася робоча зустріч авторського колективу монографії щодо ратифікації Конвенції Ов’єдо в Україні та подальшої імплементації її положень у національне законодавство.
До авторського колективу монографії увійшли провідні науковці та практикуючі адвокати у сфері медичного права:
🔻Ірина Сенюта, адвокат, Голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, д.ю.н., професор, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
🔻Галина Миронова, д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;
🔻Сібілла Булеца, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ»;
🔻Роман Майданник, д.ю.н, професор, завідувач кафедри цивільного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України;
🔻Христина Терешко, адвокат, заступник Голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, к.ю.н., доцент, завуч кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
🔻Савва Кузьменко, адвокат, директор Вищої школи адвокатури НААУ;
🔻Яна Триньова, адвокат, д.ю.н., доцент, професор Академії державної пенітенціарної служби, академік Української академії наук;
🔻Анатолій Литвиненко, докторант кафедри юридичних наук Балтійської міжнародної академії (Рига, Латвія), магістр/аспірант Школи права Університету Роберта Гордона (Абердін, Шотландія, Великобританія);
🔻Наталя Квіт, д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Як відомо, Конвенція Ов’єдо — міжнародний документ, що має на меті охорону гідності та основних прав і свобод людини щодо застосування біології та медицини, спрямований на заборону зловживаннями інноваційними здобутками у сфері біології та медицини й використання прогресивних здобутків у цій сфері на благо сучасного й прийдешніх поколінь.
Доцільність ратифікації Конвенції Ов’єдо є визнаною у професійній медико — правовій спільноті та є предметом дискусій у вітчизняних державно — владних інституціях.
Зокрема, на засіданні Науково — консультативної ради з питань законодавства при Голові Верховної Ради України, що відбулося 11.07.2022 р., Ірина Сенюта акцентувала увагу на пріоритетних кроках євроінтеграційного оновлення національного законодавства у сфері охорони здоров'я, в тому числі аргументувала невідкладність ратифікації Конвенції Ов’єдо.
Під час робочої зустрічі з підготовки монографії учасники обговорили виклики, що обумовлюють потребу ратифікації Конвенції Ов’єдо та подальшу імплементацію її положень в українську систему права. У виступах відзначено складність і певну хаотичність законодавства у сфері охорони здоров'я, різночитання медико — правової термінології та її неузгодженість.
На думку колективу авторів тематична монографія стане першим кроком до ратифікації Конвенції Ов’єдо Україною та сприятиме широкому розумінню її правозастосовних можливостей щодо захисту прав людини у сфері біомедицини.
Авторським колективом приділено увагу структурі і змістовній частині монографії, що включатиме дослідження конвенційних принципів з біоетики, міжнародному досвіду застосування Конвенції Ов’єдо, питанням згоди пацієнта на медичне втручання, науковим дослідженням, трансплантації, відшкодуванню шкоди, завданої порушенням прав, та іншої важливої тематики.