Правові новиниу сфері медичного права (03.10.2022-10.10.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
11.10.2022

04.10.2022 у ВРУ зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання постмортальної репродукції» №8097

Завданням законопроєкту є закріплення на рівні закону організаційних та правових засад використання статевих клітин, тканин, ембріонів після смерті фізичної особи або визнання її померлою, отримання статевих клітин та тканин після смерті фізичної особи, гарантування прав на спадкування осіб, народжених внаслідок використання статевих клітин, тканин, ембріонів, після смерті одного з батьків.

Законопроєктом передбачається закріпити організаційні основи використання статевих клітин, тканин, ембріонів після смерті фізичної особи або визнання її померлою, передбачити порядок отримання статевих клітин, тканин після смерті фізичної особи, закріпити право осіб, народжених внаслідок використання статевих клітин, тканин, ембріонів, після смерті одного з батьків, на спадкування.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3rPlS4q

04.10.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» №1117

Постановою вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3enkGSL

04.10.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення реабілітаційних заходів» №1116

Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку здійснення реабілітаційних заходів.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3rQxnsk

07.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я на 2023-2025 роки» №1832

Пріоритетними напрямами розвитку охорони здоров’я, зокрема визначено:

  1. Первинна медична допомога, амбулаторні медичні послуги, в тому числі інтеграція супроводу і лікування хворих на психічні розлади на рівні надавачів послуг з первинної медичної допомоги, організація обов’язкових медичних оглядів.
  2. Екстрена медична допомога та медицина катастроф. Надання якісних та доступних медичних послуг пацієнтам у невідкладних станах.
  3. Трансплантація анатомічних матеріалів людини та доступність послуг із трансплантації.
  4. Якісні та доступні медичні послуги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та дітям до 5 років, здійснення розширеного неонатального скринінгу, заходів раннього втручання. Допоміжні репродуктивні технології.
  5. Охорона психічного здоров’я та психологічна підтримка.
  6. Послуги з реабілітації в сфері охорони здоров’я.
  7. Надання спеціалізованої медичної допомоги, послуг з реабілітації в сфері охорони здоров’я та психологічної підтримки ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих).

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3rL3qdo

07.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок імунобіологічних препаратів та/або виробів для діагностики in vitro, які необхідно розпочати виробляти в Україні, в рамках напрямів «Діагностика інфекційних хвороб» та «Діагностика онкологічних хвороб» на 2022-2024 роки» №1815

Затверджено тематику наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок імунобіологічних препаратів та/або виробів для діагностики in vitro в рамках напрямів «Діагностика інфекційних хвороб» та «Діагностика онкологічних хвороб» на 2022-2024 роки

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3es0oaP

04.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1806

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань розслідування серйозних несприятливих випадків та реакцій, пов’язаних із заготівлею, тестуванням, переробкою, зберіганням, розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові, а також під час або після трансфузії».

Метою запровадження цих змін є затвердження організованої системи розслідування за серйозними несприятливими реакціями та випадками як у донорів крові та компонентів крові, так і їх у реципієнтів.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3CQYWby

10.10.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань розслідування серйозних несприятливих випадків та реакцій, пов’язаних із заготівлею, тестуванням, переробкою, зберіганням, розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові, а також під час або після трансфузії»

Проєкт наказу МОЗ України розроблено з метою виконання положень статті 428 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), якою передбачено наближення свого законодавства та практик до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері служб крові, а також Директиви № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви № 2001/83/ЄС (далі – Директива № 2002/98/ЄС), та Директива Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС у частині вимог до простежуваності і повідомлення про серйозні побічні реакції та серйозні несприятливі випадки (далі – Директива № 2005/61/ЄС).

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3TeHenD

03.10.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання інформаційного простору системи крові»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою створення правових умов формування та реалізації узгодженої інформаційної політики у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

Статтею 17 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», передбачено, що електронна система охорони здоров’я та інтегровані з нею інформаційно-комунікаційні системи забезпечують виконання, крім іншого, функцій, пов’язаних із донорством крові та компонентів крові.

При цьому, Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» не передбачено, які саме інформаційно-комунікаційні системи інтегруються з електронною системою охорони здоров’я, а також виконання яких саме функцій вони забезпечують.

Зважаючи на це, наявна потреба у створенні та впровадженні в експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи донорства крові, а також у розробці та впровадженні технологічних змін (модифікації) електронної системи охорони здоров’я з метою забезпечення нею виконання функцій, пов’язаних з донорством крові та компонентів крові.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3fPxNfQ