Правові новини у сфері медичного права за 10-16 січня 2022 року
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
20.01.2022

12.01.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я»

Пункт 1 Додатку 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій доповнюється підпунктом 9 такого змісту:

«9) забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено цим підпунктом.

Заробітна плата медичного працівника закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у розмірі:

— не менше ніж 20000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

— не менше ніж 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), цей підпункт застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70 відсотків пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

У разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена цим підпунктом, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу».

 

❗️Ця постанова набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2-2022-п#Text

 

12.01.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 5 «Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість»

Зокрема, Постановою № 5 затвердженні Додатки 1-4 до Порядку:

 • Заява про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;
 • Довідка, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;
 • Заява;
 • Довідка-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю.

 

❗️Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2022-п#Text

 

12.01.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 16 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 516»

У додатку до Постанови №516 позиції:

«Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою)

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (за згодою)»

замінити такими позиціями:

«Радник — уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації (за згодою)

Радник — уповноважений Президента України з питань безбар'єрності (за згодою)

Радник — уповноважений Президента України з питань учасників бойових дій (за згодою)».

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a16

 

12.01.2022 Кабінетом Міністрів України видано Розпорядження № 27-р «Про підписання Дворічної угоди про співробітництво між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022—2023 рр.»

Схвалено проєкт Дворічної угоди про співробітництво між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022—2023 рр. та уповноважено Міністра охорони здоров’я Ляшка Віктора Кириловича підписати зазначену дворічну угоду.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pidpisannya-dvorichnoyi-ugodi-pro-s27-120122

 

10.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України видано Наказ № 28 «Про внесення зміни до Методичних рекомендацій щодо підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році»

Пункт 1 Методичних рекомендацій щодо підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 березня 2017 року № 200 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2020 року № 2254) виклавши його в такій редакції:

«1. Ці Методичні рекомендації мають рекомендаційний, роз'яснювальний та інформаційний характер та розроблені з метою організації процесу підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році (далі – Номенклатура), у тому числі закупівель, які здійснюються із залученням спеціалізованих організацій та державним підприємством «Медичні закупівлі України» (крім закупівель медичних виробів та допоміжних засобів до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2020 року № 1207-р, а також лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів для лікування, діагностики, профілактики та запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та медичних виробів (в тому числі медичного обладнання) необхідного для модернізації та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я)».

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-10012022—28-pro-vnesennja-zmini-do-metodichnih-rekomendacij-schodo-pidgotovki-propozicij-do-nomenklaturi-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-ta-dopomizhnih-zasobiv-do-nih-scho-zakupovuvatimutsja

 

10.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України видано Наказ № 30 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2021 року № 1723»

Пункт 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2021 року № 1723 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»» доповнено підпунктами 29 – 31 такого змісту:

«29) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію»;

30) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби та імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

31) Номенклатуру медичних виробів за напрямом «Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів»;».

Також внесені зміни до номенклатур лікарських засобів за напрямами «Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання», «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2021 року № 172.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-10012022—30-pro-vnesennja-zmin-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov’ja-ukraini-vid-11-serpnja-2021-roku—1723

 

13.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України видано Наказ № 64 «Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації»

Введено в дію рішення, яким рекомендовано МОЗ України надати можливість особам віком від 12 до 17 років отримати доступ до вакцинації проти COVID-19 незалежно від наявності щеплень, які відповідають Календарю профілактичних щеплень.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Накази%20штабу%20ВКІ%2C%20ковід/14.01.2022/64.pdf

 

11.01.2022 зареєстровано проєкт Закону № 6475-1 про застосування допоміжних репродуктивних технологій

Законопроєктом передбачається закріпити організаційні основи, порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій. Законопроект визначає загальні положення застосування допоміжних репродуктивних технологій, права та обов’язки осіб щодо яких застосовуються допоміжних репродуктивних технологій, умов та порядок здійснення донації, умови кріоконсервації, зберігання та використання репродуктивних клітин, ембріонів і тканин.

Також передбачається встановлення річної плати за ліцензію, що надає право на застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, на рівні однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

📌 Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73571

 

13.01.2022 зареєстровано проєкт Закону № 6475-2 про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство

Проєктом Закону «Про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство» визначаються:

 • термінологічний апарат у цій сфері;
 • повноваження державних органів влади у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінного материнства;
 • умови та порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема визначається, що обов’язковою умовою застосування допоміжних репродуктивних технологій є генетичний зв’язок майбутньої дитини із чоловіком та/або жінкою, чиї репродуктивні клітини були використані для лікування у них безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій;
 • права та обов’язки осіб, щодо яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології та коло осіб, які не можуть скористатися такими технологіями;
 • дотримання умов конфіденційності при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій та донації репродуктивних клітин і тканин;
 • умови та порядок зберігання і використання репродуктивних клітин, репродуктивних тканин та ембріонів, наданих пацієнтами для використання у власних потребах при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій та донорських репродуктивних клітин і тканин;
 • умови перевезення репродуктивних клітин, репродуктивних тканин та ембріонів;
 • вимоги до жінки, яка може бути замінною матір’ю, її права та обов’язки;
 • коло осіб, які можуть скористатися послугою замінного материнства, зокрема визначається, що подружжя, обидва з яких є іноземцями, подружжя одним з яких є іноземець, а інший — особа без громадянства, можуть скористатися послугами замінного материнства у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, у разі якщо застосування такого методу вирішення проблеми безпліддя не заборонено спільним особистим законом подружжя, у разі якщо подружжя не має спільного особистого закону — правом, що визначає правові наслідки шлюбу (особистий закон подружжя та право, що визначає правові наслідки шлюбу, визначаються відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»);
 • правові засади ведення обліку іноземців, які бажають скористатись послугою замінного материнства в Україні та надання їм відповідного документу для можливості укладання договору з надання послуги замінного материнства;
 • істотні умови договору про послугу замінного материнства, зокрема щодо обов’язку генетичних батьків прийняти від замінної матері дитину (дітей) незалежно від статі після її (їх) народження у встановлений договором строк, незалежно від стану здоров’я дитини (дітей), наявності у неї (них) вроджених вад тощо.

Також законопроєктом забороняються провадження господарської діяльності в сфері допоміжних репродуктивних технологій посередниками (агентствами), реклама донорства репродуктивних клітин і тканин і будь-яка реклама, спрямована на залучення жінок до надання послуг замінного материнства.

Законопроєктом вносяться відповідні зміни до Сімейного та Цивільного кодексів України, Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

 

📌 Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73585

 

13.01.2022 зареєстровано проєкт Закону № 6517 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правопорушень у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України у вигляді доповнення його новими статтями (138-1, 168-1 та 169-1), якими встановлюється кримінальна відповідальність за перенесення ембріона людини в організм жінки без її згоди, за розголошення відомостей про застосування допоміжних репродуктивних технологій та за порушення наслідування генетичних зав’язків при перенесенні ембріона.

📌 Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73586

 

10.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про організацію надання алергологічної допомоги населенню України»

Проєкт наказу передбачає затвердження:

 • Структури надання алергологічної допомоги в Україні.
 • Примірного Положення про регіональний алергологічний центр.
 • Примірного Положення про обласний (міський) алергологічний центр.
 • Примірного положення про відділення алергології закладу охорони здоров’я, який надає стаціонарну медичну допомогу.
 • Примірного положення про кабінет лікаря-алерголога амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я.
 • Примірного переліку оснащення кабінету лікаря-алерголога.
 • Переліку основних показань для направлення пацієнта на консультацію до лікаря-алерголога та перелік медичної документації та обстежень.
 • Переліку показань для направлення пацієнта з алергічним захворюванням до лікарів інших спеціальностей.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-organizaciju-nadannja-alergologichnoi-dopomogi-naselennju-ukraini

 

10.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Пропонується внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики такі зміни:

Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

«за умови реєстрації суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я ЦБД ЕСОЗ.».

У пункті 13 підпункт 22 викласти в такій редакції:

«22) дотримуватися вимог до ведення форм первинної облікової медичної документації, в тому числі відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому МОЗ;»

Пункт 13 доповнити підпунктами 30-31 такого змісту:

«30) забезпечити роботу з електронною системою охорони здоров’я, в тому числі внесення первинної облікової медичної документації, здійснення обліку медичних послуг, управління медичною інформацією та використання інших функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я, які визначені законодавством обов’язковими в процесі провадження господарської діяльності з медичної практики;

31) здійснювати обробку персональних даних та іншої інформації про пацієнтів (у тому числі інформації про стан здоров’я, діагноз, наявні обмеження повсякденного функціонування/життєдіяльності, відомостей, одержаних під час медичного та/або реабілітаційного обстеження пацієнтів), у тому числі під час роботи в електронній системі охорони здоров’я, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»».

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-licenzijnih-umov-provadzhennja-gospodarskoi-dijalnosti-z-medichnoi—praktiki

 

10.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400»

Проєкт Наказу розроблено з метою подовження перехідного періоду шляхом відтермінування строку вступу в дію нових нормативних значень для окремих показників якості питної води, що дозволить забезпечити безперервне водопостачання населення та проведення модернізації підприємств питного водопостачання, з метою поліпшення якості питної води.

❗️За проєктом Наказу, Таблиці 3 Додатка 2 набиратимуть чинності 01.04.2022 (замість 01.01.2022).

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov’ja-ukraini-vid-12-travnja-2010-roku—400

 

12.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 533-ІХ пропонується доповнити абзацами такого змісту:

«за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу;

за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);

за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-rozdilu-ii-prikincevi-ta-perehidni-polozhennja-zakonu-ukraini—pro-vnesennja-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukraini-ta-inshih-zakoniv-ukraini-schodo-pidtrimki-platnikiv-podatkiv-na-period-zdijsnennja

 

13.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань»

Проєктом наказу пропонується затвердити Зміни Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026, в частині надання заявникам можливості подавати документи (матеріали) клінічних випробувань в електронній формі.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-porjadku—provedennja-klinichnih-viprobuvan-likarskih-zasobiv-ta-ekspertizi—materialiv-klinichnih-viprobuvan

 

14.01.2022 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання питання державної реєстрації дезінфекційних засобів

Проєктом акта пропонується внести зміни до 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо удосконалення процедури державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів шляхом забезпечення підтвердження специфічної активності таких засобів та експертизи досьє на них в процесі державної реєстрації.

Окрім того, проєктом акта визначається перелік документів, що подаються для державної реєстрації та проведення експертизи, основні вимоги до експертного висновку за результатами експертизи, зміст рішення про державну реєстрацію дезінфекційного засобу, підстави для відмови у державній реєстрації дезінфекційного засобу.

 

📌 Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmini-do-statti-34-zakonu-ukraini-pro-zahist-naselennja-vid-infekcijnih-hvorob-schodo-vreguljuvannja-pitannja-derzhavnoi-reestracii-dezinfekcijnih-zasobiv

 

 

👨🏻‍⚖️Рішення ЄСПЛ «Savran v. Denmark» (Заява №57467/15) від 07.12.2021

Справа «Савран проти Данії» стосувалася громадянина Туреччини, який прожив у Данії більшу частину свого життя.

Після того, як заявник був засуджений за напад при обтяжуючих обставинах, скоєний з іншими людьми, що призвів до смерті потерпілого, заявника у 2008 році помістили на невизначений термін до відділення охорони інтернатного закладу для осіб з тяжкими психічними вадами. У 2015 його депортували з постійною забороною на повторний в'їзд.

У січні 2012 року опікун заявника звернувся до прокуратури з проханням переглянути його вирок, а прокуратура передала справу до міського суду в грудні 2013 року. На підставі медичних висновків, висновків міграційної служби та заяв заявника міський суд у жовтні 2014 рік змінив вирок пану Саврану на лікування у психіатричному відділенні. Він також постановив, що, незважаючи на тяжкість його злочину, було б недоречним виконувати наказ про депортацію.

Зокрема, медичні експерти наголосили на необхідності продовження лікування та подальшого спостереження, щоб забезпечити його одужання, тоді як заявник підкреслив, що вся його родина перебуває в Данії, що він не може говорити турецькою, і що він стурбований можливістю необхідного лікування в Туреччині.

Апеляція скасувала рішення суду першої інстанції у січні 2015 року. У своєму висновку він посилався на інформацію про доступ до ліків у Туреччині в медичній базі даних MedCOI Європейської комісії та звіт Міністерства закордонних справ, встановивши, що пан Савран зможе продовжити лікування в Туреччині. Також наголошувалося на характері та тяжкості злочину.

У травні 2015 року пану Саврану було відмовлено в поданні апеляції до Верховного суду.

У 2015 році був депортований до Туреччини. Він стверджує, що веде там ізольований спосіб життя з неадекватною медичною допомогою.

Посилаючись на статті 3 (заборона нелюдського та такого, що принижує гідність), і 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), заявник скаржився, що його вивезення до Туреччини порушило його психічне здоров’я. Він також скаржився на відмову скасувати наказ про депортацію, а виконання цього наказу спричинило за собою постійну заборону на повторний в’їзд.

Суд постановив, що не було порушення статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність) поводження) Конвенції. Суд, зокрема, вважав, що не було продемонстровано, що видворення заявника до Туреччини призвело до «серйозного, швидкого та незворотного погіршення стану здоров’я, що призвело до інтенсивних страждань», не кажучи вже про «значне скорочення тривалості життя». Однак Суд постановив, що мало місце порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції, встановивши, що в цілому національні органи влади не врахували індивідуальні обставини заявника та не збалансували питання, які поставлені на карту, і що діюча постійна заборона на повторний в'їзд була непропорційною. Зокрема, хоча кримінальне правопорушення заявника – насильницького характеру – безсумнівно було тяжким, не було враховано той факт, що на момент скоєння ним злочину він, найімовірніше, страждав на психічний розлад, одним із її симптомів якого була агресивна поведінка, і що через це психічне захворювання він був у кінцевому підсумку звільнений від будь-якого покарання, а натомість був поміщений до закладу з надання психіатричної допомоги.