Правові новини у сфері медичного права за 01-17 жовтня 2021 року
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
18.10.2021

04.10.2021 МОЗ України Наказом №2153 затвердило Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням (не набрав чинності)

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого КМУ, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

 • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

 • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва (далі – ОАСК), до ОАСК надійшов позов, в якому суд просять визнати протиправним Наказ МОЗ України №2153 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021. Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом і з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021—2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam

http://oask.gov.ua/node/5089

06.10.2021 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1067 «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

Згідно з Постановою, зокрема:

 1. уточнюються типи моніторингу, який здійснює НСЗУ — моніторинговий візит, документальний та автоматичний моніторинг, а також оформлення результатів його здійснення;

 2. запроваджується диференціювання порушень умов договору та санкцій за ці порушення, а також послідовність їх застосування — від здійснення перерахунку сплачених коштів за договором за медичні послуги, надані з порушенням, до зупинки НСЗУ оплати медичних послуг за договором (у разі відмови здійснення перерахунку). Гарантується право надавачів медичних послуг на розгляд і врахування заперечень, наданих до висновків за результатами здійснення моніторингу.

 3. передбачається можливість впровадження спільних заходів НСЗУ та закладів охорони здоров’я щодо покращення медичного обслуговування конкретною лікарнею. Для цього складається і підписується план заходів із удосконалення медичного обслуговування, який надавач має виконати у встановлені строки. Якщо надавачі медичних послуг не виконують цей план, не усувають порушення і не надають підтверджуючі документи, НСЗУ має право застосувати штрафні санкції. Приміром: а) заклад має сплатити 0,5% від суми договори за відповідним пакетом медичних послуг — у разі виявлення невідповідностей умовам закупівлі та специфікаціям; б) 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок оплати пацієнтом безоплатних послуг; в) 1% від суми сплаченої НСЗУ за договором за кожний місяць, протягом якого план заходів з удосконалення медичного обслуговування не виконаний в повному обсязі.

Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nacionalnu-sluzhbu-zdorovya-ukrayini-ta-tipovoyi-formi-dogovoru-pro-medichne-obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnih-garantij-i061021-1067

11.10.2021 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1066 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Відтак, цією Постановою пункт 3 Постанови №1236 доповнюється підпунктом 22 такого змісту:

«22) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному сполученні без наявності у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, документів, передбачених цим підпунктом».

Із текстом Постанови № 1066 можна ознайомитись за посиланням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kab-a1066

11.10.2021 Кабінет Міністрів України Розпорядженням №1235-р затвердив План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021—2026 роки

Документ містить конкретні кроки, які допоможуть:

 • створити та вести державний реєстр пацієнтів із рідкісними захворюваннями;

 • забезпечити доступ пацієнтів до раннього виявлення таких захворювань;

 • забезпечити доступ до лікарських засобів, медичних виробів та продуктів спеціального лікувального харчування;

 • надання якісної медичної допомоги пацієнтам з рідкісними захворюваннями;

 • підвищити обізнаність населення щодо проблем рідкісних захворювань та їх профілактики тощо.

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1235-2021-р#Text

11.10.2021 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1059 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з удосконалення процедури зарахування дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю на комплексну реабілітацію»

Постановою №1059 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з удосконалення процедури зарахування дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю на комплексну реабілітацію.

Установлено, що заклад забезпечує безоплатним проживанням та харчуванням одного із законних представників, що супроводжує дитину з інвалідністю, або одного супроводжуючого особи з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду під час перебування в закладі.

Із текстом Постанови № 1059 можна ознайомитись за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-eksperimentalnogo-proektu-z-udoskonalennya-s1059-111021

11.10.2021 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1057 «Про внесення зміни до пункту 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію»

Постановою внесено зміни до пункту 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”, доповнивши його підпунктом 10 такого змісту:

«10) встановлюють причинний зв’язок інвалідності у дітей, які стали дітьми з інвалідністю внаслідок поранення чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухонебезпечних предметів, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого не пізніш як за три місяці до звернення законного представника дитини із заявою про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою поранення чи інших ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів».

Із текстом Постанови № 1057 можна ознайомитись за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-7-polozhennya-pro-likarsko-konsultativnu-s1057-111021

11.10.2021 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1051 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 17 травня 2021 р. № 484»

У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 484:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом медичне обладнання є Національний інститут раку.”;

2) пункт 3 після слів “одержувачем бюджетних коштів” доповнити словами і цифрою “за напрямами, визначеними абзацами другим — восьмим пункту 4 цього Порядку,”;

3) у пункті 4:

абзац п’ятий після слів “устаткування, обладнання” доповнити словами “(крім медичного обладнання),”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

медичне обладнання.”;

4) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

4-1. Умовами спрямування бюджетних коштів за напрямом медичне обладнання є:

готовність приміщень для встановлення та експлуатації медичного обладнання;

можливість введення медичного обладнання в експлуатацію;

наявність персоналу для експлуатації медичного обладнання та його обслуговування.”.

Із текстом Постанови № 1051 можна ознайомитись за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2021-п#Text

13.10.2021 зареєстровано проєкт Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72990

13.10.2021 зареєстровано проєкт Постанови про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72991

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1224-р від 11.10.2021 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2021 рік»

Зокрема, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному управлінню справами на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

2) збільшення обсягу видатків за програмами:

0301170 “Надання медичних послуг медичними закладами” на 2600,5 тис. гривень (видатки споживання).

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1224-2021-р#Text

13.10.2021 прийнято Наказ МОЗ України №2225 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення зміни до реєстраційних матеріалів»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13102021—2225-pro-derzhavnu-reestraciju-perereestraciju-likarskih-zasobiv-medichnih-imunobiologichnih-preparativ-ta-vnesennja-zmini-do-reestracijnih-materialiv-

16.10.2021 Національна служба здоров’я України надала роз’яснення «Як знайти аптеку з “Доступними ліками” та інсуліном?»

Відповідно до роз’яснення, громадяни можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового та нецукрового діабету, а також ліки проти розладів психіки та поведінки, епілепсії.

Для цього потрібно звернутись з електронним рецептом до аптеки, яка уклала договір з Національною службою здоров’я України. За кожним напрямом аптека укладає окремий договір. Адреси таких аптек є на сайті НСЗУ на дашборді “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”.

Також роз’яснено, як знайти аптеку на сайті НСЗУ nszu.gov.ua. Громадяни можуть дізнатись адресу найближчої аптеки, де відпускають потрібні їм ліки, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Детальніше за посиланням:

https://www.facebook.com/370377330107357/posts/1208996909578724/?d=n

12.10.2021 Головним санітарним лікарем України прийнято Постанову №16 «Про внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення масових спортивних заходів на відкритому повітрі на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Цією Постановою внесено зміни до протиепідемічних заходів під час проведення масових спортивних заходів на відкритому повітрі на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 22 квітня 2021 року № 3.

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/2021/13.10/ПГДСЛУ%20№%2016%20від%2012.10.2021.pdf

13.10.2021 Головним санітарним лікарем України прийнято Постанову №17 «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій»

Постанову прийнято з метою мінімізації ризику летальності та смертності від вакцинокерованих інфекцій, недопущення збільшення кількості сприйнятливих осіб, зниження ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій, а також запобігання зростання додаткового навантаження на систему охорони здоров’я та заклади охорони здоров’я інфекційного профілю.

Постановою надано низку доручень структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, регіональним координаторам з рутинної вакцинації, центрам контролю та профілактики хвороб відповідних адміністративно-територіальних одиниць, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», керівникам закладів охорони здоров’я, які проводять профілактичні щеплення та департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій спільно зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/2021/13.10/Постанова%20ГДСЛ%20№%2017%20від%2013.10.2021.pdf

12.10.2021 Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 №67 «Про затвердження змін до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

Зокрема, Розпорядженням затверджено заклади охорони здоров’я першої хвилі, заклади охорони здоров’я другої хвилі, а також заклади резервної хвилі.

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Керівник%20робіт/2021/10/13/Розпорядження%2067%20від%2012.10.pdf