Правові новини у сфері медичного права (31.10.2022-04.11.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
08.11.2022

04.11.2022 ВРУ прийнято закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу» щодо удосконалення організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності»

Закон України «Про судову експертизу» був прийнятий ще в 1994 році та на сьогодні значна частина його положень потребує суттєвого оновлення та удосконалення.

Зокрема, нагальною проблемою, що потребує розв’язання на рівні закону, є врегулювання питання дисциплінарної відповідальності судових експертів.

Однак, стаття 14 Закону України «Про судову експертизу» встановлює лише, що судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до юридичної відповідальності.

При цьому ні підстав притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності, ні видів стягнень, які можуть бути застосовані у разі вчинення судовим експертом дисциплінарного проступку, закон не визначає.

На сьогодні ці питання по різному врегульовані відомчими нормативно-правовими актами, що не відповідає п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України. Тому на законодавчому рівні слід визначити діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

У законі закріплено підстави притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень. Також передбачено, що порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта визначається у межах повноважень міністерствами та іншими державними органами, що забезпечують організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ і судових експертів.

Крім того, з метою удосконалення ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» закріплено положення щодо забезпечення Міністерством юстиції України організаційно-управлінських засад діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, що фактично забезпечується на сьогодні, а також закріпити повноваження міністерств, інших державних органів, що здійснюють організаційно-управлінські функції у сфері судово-експертної діяльності, визначати порядок здійснення контрольних функцій.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3A1ru09

01.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій» №1225

Прийнятою постановою встановлено, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан (зокрема, якщо такі аптечні заклади розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації) у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров’я не застосовуються.

Відшкодування вартості лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється, зокрема на підставі зведених звітів щодо лікарських засобів, відпущених за паперовими рецептами, в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WNy9Vd

01.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» №1223

Внесено зміни до пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929, доповнивши його абзацом такого змісту:

«Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу — малолітній особі забороняється. Якщо в особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік. У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3A2Up3Y

31.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1942

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Вимог до матеріалів і предметів, що містять вінілхлорид і призначені для контакту з харчовими продуктами».

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» з метою виконання пункту 353 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3EjdTUy

02.11.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 серпня 2021 року № 1723 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»» №1968

Внесено зміну до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 серпня 2021 року № 1723 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», доповнивши його підпунктом 34 такого змісту:

«34) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Надання медичної допомоги в умовах воєнного стану в Україні».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3EjopLy

04.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про внесення зміни до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою узгодження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України з чинним законодавством України.

З метою приведення норм Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 965/19703, у відповідність до статті 581 Господарського rодексу України щодо проставляння відбитка печатки, а також недопущення вимагання нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом та на виконання заходу 4 пункту 1 Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1413-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 143-р) Міністерством охорони здоров’я України розроблено зміни до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів (далі — Порядок), якими передбачається вилучення вимоги щодо надання нотаріально завірених копій перекладів тексту маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу та інструкцій про застосування, коротких характеристик лікарського засобу при отриманні рішення щодо можливості ввезення незареєстрованих лікарських засобів, які можуть ввозитися на територію України з метою постачання за результатами закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за кошти державного бюджету, або закупівлі, проведеної із залученням особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за кошти місцевих бюджетів.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3DKf3H2

03.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Граничних та робочих значень шумового впливу на робочому місці»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров᾿я України «Про затвердження Граничних та робочих значень шумового впливу на робочому місці» (далі – проєкт акта) розроблений з метою приведення вимог щодо захисту працівників від загроз їхньому здоров’ю і безпеці, що виникають або можуть виникнути під час впливу на них шуму, та знижують рівень безпеки та умови охорони здоров'я, у відповідність до вимог Європейського Союзу.

На сьогодні класифікацію виробничих акустичних коливань, методи гігієнічної оцінки виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, параметри, які нормуються, та їх допустимі величини, вимоги до вимірювань на робочих місцях визначено ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37. Водночас, Україна, підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, серед іншого, взяла на себе зобов'язання щодо внесення змін до нормативно-правових актів та розроблення нових з метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Проєкт акта розроблено на виконання пункту 1374 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106. Граничні і робочі значення щумового впливу на робочому місці визначаються для запобігання можливості незворотної втрати слуху працівників.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3DP6zhX

03.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Проєктом наказу пропонується внести зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819), якими передбачено, що електронні рецепти на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються, зокрема, для лікування хвороби Паркінсона – лікарями за спеціальністю «Неврологія», а для отримання пацієнтами імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації електронні рецепти виписуються лікарями, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальностями «222 Медицина» або «228 Педіатрія» або напряму підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія» та обіймають посаду трансплант-координатора (або уповноважені наказом керівника закладу охорони здоров’я на виконання функції трансплант-координатора). Також проєктом наказу передбачається, що лікарі, які надають первинну медичну допомогу, мають право виписувати електронні рецепти на лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона, лікарські засоби для отримання пацієнтами імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації виключно на підставі призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем відповідної спеціальності.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3EhALnf