Правові новини у сфері медичного права (29.12.2022-06.01.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
09.01.2023

29.12.2022 зареєстровано проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного обслуговування ветеранів війни»

Метою прийняття проєкту Закону є вдосконалення процесу організації надання медичних послуг ветеранам війни. Проведення безоплатних профілактичних медичних оглядів дозволить на ранніх стадіях виявляти проблеми зі здоров’ям у даної категорії населення. Це дозволить запобігти ймовірним ускладненням на ранніх етапах захворювань та своєчасно надати медичну допомогу ветеранам війни.

Законопроєктом передбачається внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які передбачають заміну права (медичної пільги) ветерана війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на щорічні медичні обстеження та диспансеризацію із залученням відповідних фахівців на право ветерана війни на безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше одного разу на рік, які відповідають вимогам сьогодення.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WYeUbt

03.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби» №7

Кабінет Міністрів України затвердив зміну до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230; 2022 р., № 74, ст. 4473), замінивши у першому реченні абзацу другого слова «в чотирьох або більше (для лікарських засобів, крім препаратів інсуліну) чи в семи або більше (для препаратів інсуліну) референтних країнах» словами «у всіх референтних країнах, дані яких використовуються для зовнішнього референтного ціноутворення для відповідних лікарських засобів,».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Gv3hBE

29.12.2022 прийнято наказ Міністерства економіки України «Про затвердження змін № 11 до Національного класифікатора ДК 003:2010» № 5573

Відповідно до затверджених змін до Національного класифікатора додано нові професії в галузі охорони здоров’я, зокрема:

— до групи 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крі сестринської справи та акушерства», додано – професіонали з фармаконагляду;

— до групи 2445.2 «Психологи», додано – клінічний психолог та психотерапевт;

— до групи 3231»Медичні сестри, що асистують професіоналам», додано – сестра медична (брат медичний) з реабілітації.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GRx5tQ

06.01.2023 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 02 січня 2023 року» №26

Міністерством охорони здоров’я України затверджено реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 02 січня 2023 року, що додається.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3XhBDyY

05.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року та затвердження операційного плану щодо її реалізації»

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року та затвердження операційного плану щодо її реалізації» (далі – проєкт акта), розроблений з метою затвердження середньострокових і довгострокових пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки країни у відповідності до ратифікованих країною глобальних і регіональних документів по імунізації, та прийняття рішень, заснованих на доказовій медицині і передовому досвіді глобального рівня, забезпечення попередження до 2030 року смертності та інвалідності від захворювань, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, а також зменшити захворюваність населення України шляхом підвищення рівня доступності до якісних медичних імунобіологічних препаратів і послуг з вакцинації, зосереджених на найбільш уразливих групах і групах високого ризику, а також відновлення мережі імунізації після війни.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3IxGUy8

04.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» є забезпечення повноти, своєчасності та безперервності надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3W1a4sy

04.01.2023 Національна служба здоров’я України оголосила про прийом пропозицій на укладення договорів за Програмою медичних гарантій на 2023 рік

Національна служба здоров’я України оголосила про прийом пропозицій на укладення договорів за Програмою медичних гарантій на 2023 рік за низкою програм, зокрема:

  • Неонатальний скринінг
  • Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги
  • Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
  • Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.
  • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
  • Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями
  • Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
  • Ведення вагітності в амбулаторних умовах
  • Стоматологічна допомога дорослим та дітям
  • Інші.

З повним переліком та умовами можна ознайомитись на сайті НСЗУ.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GLTMyn