Правові новини у сфері медичного права (26.12.2022-30.12.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
03.01.2023

26.12.2022 зареєстровано проєкт закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України (у частині визначення походження дитини, вирощеної у штучному середовищі поза межами людського тіла)»

Проєкт розроблений з метою створення умов для належного гарантування прав як безплідних осіб, так і, передусім, дітей, народжених у штучному середовищі поза межами людського тіла.

Цивільний кодекс України дозволяє застосування допоміжних репродуктивних технологій, в той же час, з метою дотримання принципу правової визначеності, та з огляду на специфіку методу ектогенезу вважаємо за доцільне передбачити окрему норму, яка дозволить його використання. Сімейний кодекс України визначає походження дітей, народжених в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, але положення статті 123 цього Кодексу не регулюють походження дітей, народжених в результаті застосування методу ектогенезу. Найбільш доцільним виглядає застосування такого ж підходу, який поширюється на визначення батьківства щодо дітей, народжених у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3CkRoNr

27.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» № 1464

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, що додається.

Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ig5A3k

27.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану» №1447

Кабінет Міністрів України затвердив перелік лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану, що додається.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Ijk0KE

30.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126» № 1469

Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126 «Деякі питання провадження господарської діяльності з медичної практики», продовживши його дію до 31.03.2023.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GzzER3

27.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» № 2360

Міністерством охорони здоров’я України внесено зміни до Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, що додаються.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3X3RL79

29.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету» № 2376

Міністерством охорони здоров’я України затверджено Перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Z7MDRe

30.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові»

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові» (далі – проєкт Закону), розроблений з метою виконання положень статті 428 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, якою передбачено наближення свого законодавства та практик до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері служб крові, а також Директиви №2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви № 2001/83/ЄС.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України та до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3jJvjld

28.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», (далі ‒ проєкт постанови), розроблений з метою приведення переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 у відповідність до міжнародних договорів України та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у зв’язку з їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей та з метою збільшення посівних площ під технічними коноплями в Україні та надання можливості сільськогосподарським підприємствам повноцінно конкурувати на міжнародному ринку, адже вони зможуть використовувати сорти технічних конопель іноземної селекції.

Проєктом постанови передбачено внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Wyy2fT