Правові новини у сфері медичного права (24.10.2022-27.10.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
02.11.2022

25.10.2022 у ВРУ зареєстровано проєкт закону України «Про захист персональних даних» № 8153.

Необхідність прийняття цього проєкту Закону обумовлена тим, що стан законодавства не в повній мірі забезпечує захист персональних даних в Україні з огляду на розвиток міжнародних стандартів у цій сфері.

Метою прийняття акта є пришвидшення інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сфері захисту персональних даних.

Законопроєкт передбачає: приведення термінології сфери захисту персональних даних у відповідність до нових міжнародних стандартів; деталізацію та більш зрозуміле формулювання принципів обробки персональних даних; більш чітке формулювання підстав обробки персональних даних; деталізовані та прозорі вимоги до згоди на обробку персональних даних, які дозволять уникнути зловживань та маніпуляцій; розширення прав суб’єктів персональних даних та механізм їх реалізації; чітке визначення обов’язків контролера і оператора персональних даних; порядок повідомлення про витік персональних даних; інститут відповідальної особи з питань захисту персональних даних, її функціональні обов'язки, вимоги та порядок призначення; врегулювання передачі персональних даних на територію іноземних держав та міжнародних організацій; фінансову відповідальність, адміністративно-господарські санкції, що застосовуються до контролера та/або оператора за порушення права на захист персональних даних, які дозволять забезпечити дієвість закону та виконання його вимог.

Законопроєктом визначено особливі вимоги до: обробки персональних даних (чутливі персональні дані), обробки персональних даних, пов’язаних з притягненням до кримінальної відповідальності, обробки біометричних даних суб’єктами владних повноважень та обробки персональних даних з метою прямого маркетингу, передвиборчої агітації та політичної реклами.

Суттєво розширені права суб’єкта персональних даних у повній відповідності до вимог Загального регламенту про захист персональних даних та Конвенції № 108.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3DzuNg0

27.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року» № 1931

Наказом МОЗ України затверджено Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Wpa4nE

24.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» №1912

Наказом МОЗ України внесено зміни до пункту 92 підрозділу «Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)» розділу «Професіонали» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3NzX36D

27.10.2022 зареєстровано проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників та Єдиного переліку біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров’я людини»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників та Єдиного переліку біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров’я людини», розроблений з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині приведення у відповідність до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема до Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2000/54/ЄС від 18 вересня 2000 року про захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві (сьома окрема Директива, у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Проєктом наказу пропонується затвердити:
1) Порядок оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників;
2) Єдиний перелік біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров’я людини.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3hbOd36

26.10.2022 зареєстровано проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом»

Метою проєкту наказу «Про затвердження Порядку надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом» є визначення завдань, конкретизація змісту та встановлення вимог щодо організації та забезпечення послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом задля створення можливостей для ефективного формування та підтримки прихильності до лікування, утримання під медичним наглядом та мінімізації ризиків втрати для подальшого спостереження серед даної категорії людей.

Проєктом наказу пропонується врегулювати зміст надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом та вимоги до їх надання та визначено: структуру послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом; правила надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом; опис інформаційного забезпечення даної діяльності; суб’єкта здійснення моніторингу надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3h9ylhu