Правові новини у сфері медичного права (19.12.2022-23.12.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
25.12.2022

20.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178» № 1406

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2022 р., № 2, ст. 45) і від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), що додаються

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3jqEIOu

20.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 21 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» № 1412

Кабінет Міністрів України затвердив зміни пункту 21 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2022 р., № 18, ст. 966), що додаються.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3FW2pWm

20.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 15 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» № 1413

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029; 2022 р., № 2, ст. 45), доповнивши його після слів і цифр “природного газу за грудень 2021 року” словами і цифрами “та за грудень 2022 року”.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3VECCYV

23.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» № 2339

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України».

Проєкт наказу розроблено з метою продовження терміну використання паперових бланків листків непрацездатності та нормативного врегулювання додаткових валідацій при створенні медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я..

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Vnmbjd

23.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік» № 2336

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), затверджено Орієнтовний план Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік, що додається.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WKtKSs

21.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів» (далі – проєкт наказу), розроблений з метою надання можливості зацікавленим особам (заявникам, замовникам, дослідницьким установам, спонсорам, лікувально-профілактичним закладам, дослідникам) за бажанням провести оцінку дослідницької установи щодо забезпечення дотримання вимог Належної лабораторної практики та провести оцінку місця проведення дослідження та/або лабораторії, що планується залучати до проведення клінічного випробування на відповідність нормативним вимогам, що є запорукою отримання більш якісних, точних та повних даних під час проведення доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Vk2gSh

20.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів» (далі – проєкт акта) розроблено з метою захисту працівників від загроз їхньому здоров’ю і безпеці, що виникають або можуть виникнути під час впливу на них електромагнітних полів (ЕМП), знижують рівень безпеки та умови охорони здоров'я.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WFVAz2

19.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань»

Створення умов інвестиційної привабливості у сфері клінічних випробувань лікарських засобів, а також умов для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних лікарських засобів для лікування неінфекційних та інфекційних захворювань, визначених пріоритетними напрямами розвитку сфери охорони здоров’я, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України в установленому порядку, удосконалення процедури проведення клінічних випробувань лікарських засобів шляхом впровадження екстреної процедури експертизи матеріалів клінічних випробувань, та у зв’язку з проведенням порівняльного аналізу діючої регуляторної системи у сфері обігу лікарських засобів в процесі підготовки об’єктивної оцінки національної регуляторної системи у сфері обігу лікарських засобів за допомогою Глобального інструменту порівняльного аналізу ВООЗ (WHO Global Benchmarking) та приведення у відповідність до Закону України від 04.12.2020 № 1075-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3VxwL7G