Правові новини у сфері медичного права (18.11.2022-23.11.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
28.11.2022

22.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1307

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо здійснення розподілу (перерозподілу) шприців ін’єкційних стерильних, розчинника для вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Sodium chloride 0,9 %, вода для ін’єкцій та інше) та контейнерів для збору (утилізації) медичних відходів, закуплених за бюджетною програмою 2301270 “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” у 2021 році, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій (для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я) для проведення імунопрофілактики населення та для надання медичної допомоги та між Службою безпеки, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Збройними Силами, Національною гвардією, Національною поліцією, Державним управлінням справами згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних документах, для надання медичної допомоги.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3OZvdBL

22.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» №1301

Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів.

МОЗ України на період дії воєнного стану здійснювати на основі отриманих заявок для потреб закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства оборони, — розподіл кисневих станцій, закуплених за бюджетною програмою “Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я” у 2021 році. До заявок додається обґрунтування потреби в кисневих станціях, підтвердження можливості замовлення послуг з проектування та встановлення кисневих станцій, а також інформація про наявність медичних працівників.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GVlURg

23.11.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №2125

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 та від 15 квітня 2022 р. № 471» та постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Нормативний документ приймається з метою визначення поняття «дистриб’ютор загальнодержавного рівня» та врегулювання можливості зберігання та транспортування лікарських засобів та супутніх товарів державного резерву за напрямом «Медичний кошик».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3OJwxrY

18.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розбудови телемедицини в Україні»

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розбудови телемедицини в Україні» розроблено з метою запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації політики в частині розвитку телемедицини для збереження та зміцнення здоров’я нації за рахунок підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів, підвищення ефективності управління та використання ресурсів охорони здоров’я, визначення цілей, пріоритетів та інструментів щодо їх досягнення.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3gHeExF

21.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929» розроблено з метою удосконалення регулювання провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, зокрема в період воєнного стану, а також інтеграції до законодавства європейських підходів до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки з метою удосконалення медичного обслуговування пацієнтів, які внаслідок індивідуального або медичного стану потребують доступу до екстемпоральних лікарських засобів.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3XEg7p4

22.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» розроблено з метою забезпечення здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо: вимог законодавства у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу; вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3F7SZrM

23.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126» розроблений з метою перенесення терміну приведення суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики у відповідність з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ASSob4