Правові новини у сфері медичного права (18.10.2022-20.10.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
27.10.2022

18.10.2022 ВРУ прийнято закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів»

Закон прийнято з метою забезпечення ефективного контролю за призначенням та відпуском рецептурних лікарських засобів передбачений поступовий перехід від паперових до електронних рецептів, які виписуються лікарями закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

Нормативним актом доповнено ч. 1 ст. 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» новим пунктом, що дозволить застосовувати до медичних працівників адміністративні стягнення у разі призначення рецептурного лікарського засобу без виписування рецепта.

Затверджено ст. 28 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» викласти в новій редакції, що дозволить виписувати електронні рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

Викладено в новій редакції ч. 3 ст. 21 Закону України «Про лікарські засоби», що дозволить встановити на рівні закону пряму заборону відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску.

Крім того після змін у системі центральних органів виконавчої влади та згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267, МОЗ є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У зв’язку з цим пропонується внести зміни до статті 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та вилучити вимогу щодо погодження нормативно-правових актів МОЗ України з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, яким також є МОЗ України.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3SGMLTm

20.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1894

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Граничних та робочих рівнів виробничої вібрації».

Проєкт наказу розроблено з метою захисту працівників від загроз їхньому здоров’ю і безпеці, що виникають або можуть виникнути під час впливу на них вібрації.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3f7DCWd

20.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня 2022 року № 399» №1882

Наказом МОЗ України внесено зміни до п. 1 наказу «Про затвердження реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 18 лютого 2022 року» №366 від 25.02.2022.

Відповідно до затверджених змін дія наказу МОЗ України №366 від 25.02.2022 вже вдруге відтермінована і цього разу до 01.11.2022.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3sCrpfe

20.10.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Граничних та робочих рівнів виробничої вібрації»

Проєкт акта за предметом правового регулювання належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей.

Проєкт акта розроблено на виконання положень статті 424 та додатку XL до глави 21 «Cпівробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, з метою імплементації вимог Директиви Європейського Парламенту й Ради ЄС 2002/44/ЕС від 25 червня 2002 року про мінімальні вимоги до безпеки й охорони здоров’я працівників від ризиків, пов`язаних з дією фізичних факторів (вібрації).

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3sxFcDT