Правові новини у сфері медичного права (14.12.2022-16.12.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
22.12.2022

16.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану» №1390

Кабінет Міністрів України встановив, що на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування: строк дії посвідчень з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, виданих особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено із строком перегляду та строк якого припав на період воєнного стану, якщо медико-соціальною експертною комісією не було проведено повторний огляд, продовжується без звернення таких осіб до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3CkuaHt

16.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391» №1387

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528), доповнивши її пунктом 13 такого змісту:

“13. Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, в частині реєстрації надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) не поширюються на Національний інститут раку (код згідно з ЄДРПОУ 02011976) на період до 31 березня 2023 року.”

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3hNUt1y

15.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Раптова і гостра сенсоневральна приглухуватість»» №2272

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, з метою удосконалення медичної допомоги на засадах доказової медицини розроблено та затверджено Стандарти медичної допомоги «Раптова і гостра сенсоневральна приглухуватість», що додаються.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3jp72kl

15.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №2262

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Проєкт постанови розроблено з метою створення правових механізмів використання у медичній практиці лікарських засобів, які містять наркотичні засоби для надання медичної допомоги.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3C0tZRd

15.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №2259

Розроблено та затверджено план діяльності МОЗ України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік.

План розроблено на виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3YMZV5e

15.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №2255

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань».

Проєкт наказу розроблено з метою збільшення доступності до інноваційних лікарських засобів та методів лікування, за рахунок скорочення термінів експертизи та, як наслідок, збільшення кількості клінічних випробувань в Україні.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3YHrCwv

14.12.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №2247

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття наказу МОЗ України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126».

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126» є приведення суб’єктами господарювання з медичної практики своєї діяльності у відповідність з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285, не пізніше ніж до 31 березня 2023 року.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3v8KoPT

14.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин, та Граничних біологічних величин хімічних речовин»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин, та Граничних біологічних величин хімічних речовин» (далі – проєкт наказу), розроблений з метою наближення законодавства України до законодавства держав-членів Європейського Союзу стосовно проведення оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин, та затвердження граничних біологічних величин хімічних речовин.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3FSNTPl