Правові новини у сфері медичного права (11.10.2022-17.10.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
18.10.2022

12.10.2022 у ВРУ зареєстровано проєкт закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі "EU4Health"» №0171

Метою європейської програми EU4Health є покращення та зміцнення здоров’я населення європейських країн, сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань, захисту людей від серйозних транскордонних загроз, покращення наявності, досяжності та цінової доступності лікарських засобів і медичних приладів та зміцнення систем охорони здоров’я шляхом покращення їхньої відновлюваності та ефективності використання ресурсів. Участь України у програмі дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію України до Європейського Союзу.

Програма EU4Health підтримує державні органи, неурядові організації та приватні суб’єкти, особливо малі та середні підприємства шляхом надання їм грантів та доступу до участі у профільних закупівлях.

Програма EU4Health реалізується у 4 ключових напрямах:

  1. Зміцнення та покращення здоров’я в Європейському Союзі.
  2. Подолання транскордонних загроз здоров’ю.
  3. Удосконалення лікарських засобів, виробів медичного призначення та товарів для подолання кризи.
  4. Зміцнення системи охорони здоров’я, її стійкість та ресурсоефективність.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3FaO2iv

11.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України» №1841

Доповнено наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків».

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3D923vj

13.10.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142» №1867

Внесено зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142 «Про забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2021 року за № 1404/37024, доповнивши перелік досліджень первинного зразка крові на галактоземію І типу та біотинідазну недостатність.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3s8G41C

12.10.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них».

Проєкт наказу МОЗ України розроблено з метою приведення у відповідність з нормами законодавства в галузі функціонування публічних електронних реєстрів, автоматизації процесу опрацювання повідомлень про внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг.

Проєктом документу пропонується внести зміни до Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу 2 до них, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2017 року № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2017 року за № 317/30185, виклавши його в новій редакції.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3gkRnkw

17.10.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Спеціальних захисних заходів в виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин».

Проєкт наказу МОЗ України розроблено з метою розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині приведення у відповідність до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема до Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2000/54/ЄС від 18 вересня 2000 року про захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві.

Проєктом наказу затверджуються Спеціальні захисні заходи у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин. Зазначені захисні заходи орієнтовані на мінімізацію ризику інфікування в лабораторіях, які працюють із біологічними агентами.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3s5ylkI