Правові новини у сфері медичного права
Центр медичного права ВША НААУ
Сенюта Ірина
19.09.2022

13.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №1657

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти».

Метою запровадження цих змін є вдосконалення механізму розрахунку цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти та включені до Національного переліку основних лікарських засобів, а також на лікарські засоби щодо яких проведена державна оцінка медичних технологій, шляхом встановлення на такі препарати граничних оптово-відпускних цін.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3xBoJkT

13.09.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про утворення та затвердження складу робочої групи з питань удосконалення та розвитку онкологічної допомоги» №1658

Наказом МОЗ України затверджено: склад робочої групи з питань удосконалення та розвитку онкологічної допомоги та Положення про робочу групу з питань удосконалення та розвитку онкологічної допомоги.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3xDXM01

14.09.2022 на громадське обговорення винесено наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України»

Наказ розроблено з метою удосконалення контролю за дотриманням правил обігу, виписування та рецептурного відпуску лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, що підлягають відпуску з аптек, їхніх структурних підрозділів за рецептом згідно з інструкцією для медичного застосування (далі – наркотичні лікарські засоби), а також удосконалення доступу до необхідних лікарських засобів тим пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3R5pEkE

13.09.2022 на громадське обговорення винесено наказ МОЗ України «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства»

Проєкт наказу «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» (далі – проєкт наказу) розроблено на виконання частини третьої статті 18 Закону України «Про освіту», частини першої статті 14, частин третьої, четвертої статті 30 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пунктів 8, 9 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90). Законодавство України не містить комплексного нормативно-правового акту, який регулює післядипломну освіту фахівців з вищою та фаховою передвищою медичною і фармацевтичною освітою. Чинний наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198, є застарілим, не враховує сучасних умов, та не відповідає Закону України «Про фахову передвищу освіту» та іншим актам законодавства у галузі освіти безперервного професійного розвитку. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» від 14 липня 2021 року № 725 набирає чинності для молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою з 01 липня 2023 року, і не враховує спеціалізації за фахом та профілем роботи.

Проєкт наказу розроблено з метою удосконалення післядипломної підготовки фахівців з вищою та фаховою передвищою медичною і фармацевтичною освітою та впровадження сучасних видів післядипломної освіти.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3qRLZY0

09.09.2022 на громадське обговорення винесено наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги»

Відповідно до частини третьої статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров’я, передбачено затвердження МОЗ порядку застосування методів психологічного впливу. Окрім цього, прийняття проєкту акта щодо надання психологічної допомоги відповідає положенням Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1018-р, якою передбачено необхідність збільшення доступності психологічної допомоги, запровадження стандартів надання психологічної допомоги, психотерапії і психосоціальних послуг, регулярного моніторингу та оцінки ефективності надання такої допомоги, розвиток системи психологічної та соціальної допомоги на рівні територіальних громад, за рахунок підготовки фахівців за міжнародними стандартами.

Метою прийняття даного наказу є удосконалення організації та забезпечення потреб населення в отриманні послуг з психіатричної допомоги та реабілітації.

Детальніше за посиланням:

https://bit.ly/3BQocy2

Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права