Правові новини у сфері медичного права (30.01.2023-03.02.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
09.02.2023

 30.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою приведення Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765, у відповідність до Закону України від 01 липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» та з метою проведення зовнішньої оцінки якості медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я.

Проєктом постанови пропонується, внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» та Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого зазначеною постановою.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/l3eYRkQ

31.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» №78

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, що додаються.

Відповідно до прийнятого нормативного акту необхідно здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 287 257,6 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» у сумі 287 257,6 тис. гривень;

2) збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 287 257,6 тис. гривень.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/x3eYFTx

31.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 і від 7 березня 2022 р. № 216» № 81

Кабінет Міністрів України вніс до постанов від 17 березня 2011 р. № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і від 7 березня 2022 р. № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» зміни, що додаються.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/Z3eY3NI

31.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 176» № 83

Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 176 «Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах», доповнивши абзац другий після слів «підрозділом відомчої охорони Національного банку для виконання оперативних завдань» словами, «під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації анатомічних матеріалів людини спеціалізованою державною установою «Український центр трансплант-координації» та закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації».

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/O3eUkpH

31.01.2023 прийнято наказ МОЗ України «Про утворення Проєктного офісу з відновлення системи охорони здоров’я» № 192

МОЗ України своїм наказом утворило Проєктний офіс з відновлення системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Проєктний офіс з відновлення системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України є консультативно-дорадчим органом, що утворюється і діє у межах компетенції та законодавства України з метою підтримки та координації впровадження реформ, заходів відновлення від наслідків війни та розбудови інфраструктури системи охорони здоров’я в Україні для задоволення потреб населення в доступних, якісних, інтегрованих та орієнтованих на пацієнта медичних послугах.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/a3eUW5g

31.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Хвороби твердих тканин зуба, ортопедичне лікування штучними коронками»

Відповідно до статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, пропонується затвердити Стандарти медичної допомоги «Хвороби твердих тканин зуба, ортопедичне лікування штучними коронками».

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/Z3eUFmh

01.02.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Департамент громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» № 194

Міністерство охорони здоров’я затвердило Положення про Департамент громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Департамент громадського здоров’я є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства охорони здоров’я України, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, біологічної безпеки та біологічного захисту, попередження та зниження рівня вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, безпеки харчових продуктів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/Z3eUCk2

02.02.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку граничних тарифів на надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом»

Метою проєкту наказу «Про затвердження Методики розрахунку граничних тарифів на надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом» (далі – проєкт наказу) є забезпечення державного регулювання ціноутворення шляхом встановлення тарифів на послуги медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом для закладів охорони, фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови відсутності укладених ними договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із Національною службою здоров’я України за пакетами медичних послуг із супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, діагностики та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, а також громадських та благодійних організацій, що провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу при проведенні закупівлі таких послуг.

Проєктом наказу пропонується врегулювати механізм надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом, а також ціноутворення шляхом встановлення тарифів на дані послуги для закладів охорони, фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови відсутності укладених ними договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із Національною службою здоров’я України за пакетами медичних послуг із супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, діагностики та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, а також громадських та благодійних організацій, що провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу при проведенні закупівлі таких послуг.

Наявність такого механізму дозволить ефективно здійснювати закупівлю послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом, зокрема при визначенні умов закупівлі та оцінки пропозицій суб’єктів, що мають наміри надавати дані послуги, оплаті наданих послуг.

Розрахунок граничних тарифів на надання послуги медикопсихосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом визначається окремо для кожної послуги, перелік яких використовується згідно встановленого порядку та здійснюється на основі розрахунку тарифу послуги на одного отримувача впродовж однієї людиногодини, а також витрати часу на надання послуги та кількість отримувачів відповідної послуги.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/s3eIez4

03.02.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» № 210

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 та від 15 квітня 2022 р. № 471».

Проєкт постанови розроблено з метою оптимізація механізму екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/e3eIzmB

03.02.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Хронічна запальна демієлінізуюча полірадикулонейропатія»»

Відповідно до статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, пропонується затвердити Стандарти медичної допомоги «Хронічна запальна демієлінізуюча полірадикулонейропатія».

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/T3eImNo

Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права