Правові новини у сфері медичного права (27.12.2022-10.01.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
16.01.2023

27.12.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком» № 1449

Цей Порядок визначає механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі, коли на день звільнення працівникові залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону.

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  •  
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  •  
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ISfTG2

30.12.2022 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 грудня 1998 року № 346» № 2397

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом визнало таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 грудня 1998 року № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти».

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3keC1zT

06.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» № 18

Постановою Кабінету Міністрів України внесено до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», зміни, що додаються.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3XwtTcv

09.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі ‒ проєкт постанови), розроблений з метою врегулювання проблемних питань забезпечення пацієнтів наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в умовах воєнного стану.

Проєктом постанови пропонується внести зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3XcXQOR

09.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення записів з реабілітації в електронній системі охорони здоров’я»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» (далі – проєкт акта) розроблено з метою нормативно-правового регулювання ведення електронних записів з реабілітації в електронній системі охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ).

Проєктом акта вносяться зміни до:

Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;

Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1268;

Типового положення про реабілітаційне відділення, підрозділ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я»;

Типового положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я».

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WjLnaN

10.01.2023 зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного обслуговування та соціального захисту ветеранів війни» № 8318-1

Метою законопроєкту є удосконалення системи медичної допомоги ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України та підвищення рівня їх соціального захисту, який вони заслужили, захищаючи незалежність України.

Законопроєктом передбачено:

- позачергове забезпечення лікуванням ветеранів війни, Захисників і Захисниць України за кордоном, у випадках коли медична допомога не може бути надана в закладах охорони здоров’я України;

- збільшення розмірів пільг для ветеранів війни, Захисників і Захисниць України за житлово-комунальні послуги, газ і побутове пічне паливо та пенсійних виплат;

- збільшення загальної площі, на яку ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України надаються пільги;

- безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше одного разу на рік, які відповідають вимогам сьогодення.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3WcSpOQ