Правові новини у сфері медичного права (17.03.2023-27.03.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
28.03.2023

17.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №519

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ, «Проєкти законів України» новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні».

Проєкт Закону має на меті закріплення на законодавчому рівні статусу самоврядних організацій, їх місця і ролі у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоров’я.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/54HTsDH

20.03.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 березня 2002 року № 82»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 березня 2002 року № 82» (далі – проєкт наказу) розроблений з метою приведення наказу у відповідність до частини п’ятої статті 29 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Проєктом наказу пропонується внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 березня 2002 року № 82 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових медичних обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2002 року за № 379/6667 та Порядку проведення обов'язкових медичних обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 березня 2002 року № 82, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2002 року за № 379/6667.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/l4HTjTG

20.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №526

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії».

Проєкт постанови розроблено з метою належного ліцензування діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії, відповідно до вимог положень Директив ЄС.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/a4HTmWm

21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах» №248

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, окремих соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, який фінансується в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/f4HTYRh

21.03.2023 Верховною Радою України прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство»

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей (люди віком до 35 років згідно з Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» і до 44 років відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я).

Законодавство України, зокрема акти, які встановлюють соціальні гарантії для військовослужбовців та прирівняних до них категорій громадян, не передбачає можливості безоплатного забору та зберігання статевих клітин. Такий стан справ є небезпечним для збереження нації та її генофонду в нинішніх умовах, коли через війну гинуть тисячі дітей, військовослужбовців, цивільних, а більше 6 мільйонів українців, переважну більшість з яких складають жінки та діти, вимушені були залишити Батьківщину.

Метою законопроекту є створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Також одним з завдань законопроекту є поширення частини гарантій в сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/s4HTPmT

23.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Міністерства охорони здоров'я України» №545

Відповідно до статті 6 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», пункту 14 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» та у зв’язку із кадровими змінами, Міністерства охорони здоров’я України створило експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Міністерства охорони здоров’я України та затвердити її склад.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/t4HTF9x

24.03.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів» (далі - проєкт постанови) розроблений з метою реалізації частини першої статті 48 Закону України «Про систему громадського здоров’я».

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про систему громадського здоров’я» застосування та реалізація дезінфекційних засобів дозволяються лише за умови їх державної реєстрації. Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів затверджується Кабінетом Міністрів України. Положенням про державну реєстрацію дезінфекційних засобів визначаються порядок державної реєстрації та перереєстрації дезінфекційних засобів, зокрема вимоги до заяви про державну реєстрацію дезінфекційного засобу, реєстраційного досьє та інших документів, що подаються для державної реєстрації дезінфекційного засобу, досліджень (випробувань), необхідних для державної реєстрації дезінфекційних засобів, короткої характеристики дезінфекційного засобу, листка-вкладки (інструкції для застосування), маркування (етикетки), експертного висновку, зміни умов, зупинення, скасування державної реєстрації дезінфекційних засобів, форма та порядок ведення Державного реєстру дезінфекційних засобів.

Проєктом постанови пропонується затвердити Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/E4HTJKX

25.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №564

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) щодо функціонування аптечних пунктів».

Проєкт постанови розроблено на виконання заходу 3 завдання 1 оперативної цілі 1.1 стратегічної цілі 1 Плану заходів з реалізації стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1617-р, з метою забезпечення доступності населення сільської місцевості до лікарських засобів, які відпускаються через аптечні заклади, шляхом створення правових передумов для функціонування в Україні мобільних аптечних пунктів, які забезпечуватимуть відпуск (реалізацію) лікарських засобів у сільській місцевості, в разі відсутності аптеки та/або аптечного пункту.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/R4HTXjK

25.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №563

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників».

Врегулювання питань взаємодії між юридичними особами, які виявили бажання стати провайдерами заходів безперервного професійного розвитку, провайдерами заходів безперервного професійного розвитку та адміністратором електронної системи безперервного професійного розвитку, збільшення публічності та прозорості їх діяльності.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/U4HTMX2

27.03.2023 у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про подолання туберкульозу в Україні»

Туберкульоз залишається одним із найбільш небезпечних інфекційних захворювань у світі. За даними ВООЗ щодня близько 4 000 людей втрачають життя від туберкульозу і у 28 000 людей вперше діагностують ТБ. За даними Центру громадського здоров’я, в більшості регіонів України спостерігається зростання рівня захворюваності на туберкульоз. Наша країна посідає друге місце в Європейському регіоні, серед країн, які мають високий рівень поширення туберкульозу серед населення. Ефективне лікування цього суспільно небезпечного захворювання залежить від забезпечення доступу до його ранньої та швидкої діагностики, виявлення резистентності до лікарських засобів і скорішого початку ефективного лікування.

Проект Закону розроблений з метою актуалізації та оновлення положень законодавства у сфері протидії туберкульозу, синхронізації його із поточним законодавством у сфері охорони здоров’я та врегулювання у ньому застосування сучасних досягнень медичної науки та практики відповідно до керівних документів ВООЗ.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

  • змінити концептуальний підхід, закладений у законодавстві, перейшовши від політики протидії туберкульозу до його подолання;
  • впорядкувати та уточнити повноваження МОЗ щодо розробки та затвердження підзаконних нормативно-правових актів у сфері подолання ТБ;
  • визначити та закріпити статус регіональних фтизіопульмонологічних центрів як єдиного в кожному регіоні комунального закладу охорони здоров’я, що надає медичні послуги з діагностики та лікування туберкульозу за програмою медичних гарантій;
  • визначити механізм забезпечення ліками для профілактичного лікування туберкульозу. Пропонується, що такі ліки будуть закуповуватися централізовано та розподілятися в регіонах між надавачами пакетів медичних послуг від НСЗУ, які включають такий вид лікування;
  • визначити трирівневу систему мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу на чолі з Центральною референс-лабораторією, яка буде забезпечувати зовнішній контроль якості лабораторій нижчого рівня;
  • забезпечити створення умов для навчання здобувачів освіти, у тому числі дітей, які хворіють на туберкульоз;
  • посилити соціальний захист працівників регіональних фтизіопульмонологічних центрів, надавши їм право на щорічну додаткову оплачувану відпустку.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/F4HT3SA

Підготувала Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права