Правові новини у сфері медичного права (10.02-17.02.2023 р.)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
21.02.2023

10.02.2023 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» №276

Міністерство охорони здоров’я своїм наказом затвердило Положення про Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я, який є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства охорони здоров’я України, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із організацією діяльності міністерства у сфері впровадження електронної системи охорони здоров’я.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/m32zeYB

14.02.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою підвищення ефективності формування необхідного запасу лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, визначених МОЗ.

Проєктом постанови пропонується внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/632zoxa

15.02.2023 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про Управління організаційного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України» № 309

Міністерство охорони здоров’я своїм наказом затвердило Положення про управління організаційного забезпечення, яке є самостійним структурним підрозділом апарату МОЗ України, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із встановленням в апараті МОЗ єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами, здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань діловодства, контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МОЗ України, звернень фізичних і юридичних осіб.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/E32l2b6

16.02.2023 Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України на своєму засіданні підтримав проєкт Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни»

На засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування депутати розглянули проект Закону №7457 про використання медичного канабісу.

Проєкт Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни» розроблений з метою імплементації кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також тетрагідроканабінолу (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів), шляхом внесення змін до законів України, які регламентують поводження з наркотичними засобами, з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/n32lWNO

17.02.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід медичних, фармацевтичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я» № 149

Затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок визначає механізм проведення верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід (далі — інформація про освіту) медичних, фармацевтичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я, які працевлаштовуються за кордоном.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/132lY6b

17.02.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про створення інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові» № 143

Положення затверджене Кабінетом Міністрів України, визначає питання створення інформаційно- комунікаційного комплексу системи крові, його суб’єктів та їх функції, а також інформаційно-комунікаційні системи, які використовуються в інформаційно-комунікаційному комплексі системи крові, та функції, виконання яких забезпечують такі системи.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/Z32lPAe

17.02.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки»» № 316

Міністерство охорони здоров’я України затвердило Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки».

Уніфікований клінічний протокол спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки» розроблений на основі сучасних принципів доказової медицини з метою покращення результатів надання медичної допомоги хворим на рак гортаноглотки та створення єдиної комплексної, ефективної системи надання спеціалізованої онкологічної допомоги, а також реабілітації пацієнтів після проведеного спеціального протипухлинного лікування та надання за необхідності паліативної і симптоматичної допомоги хворим на рак гортаноглотки. Заходи з профілактики, своєчасного виявлення даного захворювання та адекватного лікування дозволять суттєво покращити результати лікування хворих на рак гортаноглотки, а також раціонально розподілити і оптимізувати витрати, пов'язані з його проведенням.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/u32lCLX

17.02.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Дентоальвеолярна травма» № 314

Міністерство охорони здоров’я України затвердило Стандарт медичної допомоги «Дентоальвеолярна травма».

Лікування дентоальвеолярної травми (ДАТ) зубів здійснюється у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), що надають спеціалізовану стоматологічну медичну допомогу. Лікарі різних спеціальностей, зокрема стоматологи, стоматологи дитячі, стоматологи-хірурги, хірурги щелепно-лицеві мають бути обізнані щодо основних клінічних проявів ДАТ з метою її ранньої діагностики, першої допомоги та призначення лікування пацієнтам з метою попередження розвитку ускладнень. Медична допомога пацієнтам з ДАТ може потребувати міждисциплінарної співпраці та інтегрованого їх ведення мультидисциплінарною командою, до якої можуть бути залучені фахівці з радіології, ортодонтії, ендодонтії, реконструктивної стоматології та інші фахівці з відповідною кваліфікацією та досвідом лікування ДАТ.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/C32lMyy

17.02.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою приведення Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 679/19417 (далі – Критерії), у відповідність з Законом України від 01 липня 2022 року № 2347- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» та з метою проведення зовнішньої оцінки якості медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я.

Проєктом наказу пропонується затвердити зміни до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 679/19417.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/F32zgXt

Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права