Правові новини у сфері медичного права (10.01.2023-13.01.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
17.01.2023

10.01.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про подання установами і закладами охорони здоров’я України статистичних звітів за 2022 рік» № 45

Відповідно до цього наказу необхідно забезпечити складання та подання статистичних звітів установ і закладів охорони здоров’я України за 2022 рік, перелік і строки подання яких зазначені у додатках 12 до цього наказу.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ZH3LgI

11.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 і від 23 березня 2022 р. № 351»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 і від 23 березня 2022 р. № 351» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою приведення постанов Кабінету Міністрів України, головним розробником яких є Міністерство охорони здоров’я України, у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Проєктом постанови пропонується внести зміни, спрямовані на приведення у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», до постанов Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» і від 23 березня 2022 року № 351 «Деякі питання забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану».

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GIz7uL

11.01.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я» та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я»

Метою прийняття проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я» та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я» (далі – проєкт акта) є запровадження сучасних санітарно-протиепідемічних вимог до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я.

Проєктом акта запроваджуються сучасні санітарно-протиепідемічні норми і правила до закладів охорони здоров’я, які будуються, підлягають реставрації або реконструкції, а саме щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю, палат ізоляції пацієнтів, операційних відділень та відділень репроцесингу медичних виробів. Також проєктом акта впроваджується стандартизована форма медичного завдання на проєктування. Проєктом акта вносяться зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України з метою приведення у відповідність положень до діючого законодавства.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ZDh0Pw

12.01.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Закон розроблений з метою актуалізації та оновлення Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», синхронізації його із поточним законодавством у сфері охорони здоров’я та врегулювання у ньому застосування сучасних досягнень медичної науки та практики відповідно до керівних документів ВООЗ. Пропоновані зміни дозволять забезпечити належну діагностику, профілактику та лікування ВІЛ-інфекції.

Прийняті зміни дозволяють:

1. Врегулювати на рівні закону проведення самотестування на ВІЛ швидкими тестами, зокрема заборонити самотестування під примусом чи як обов’язкову процедуру.

2. Привести Закон про протидію ВІЛ у відповідність із законодавством про державні фінансові гарантії, зокрема встановити, що безоплатне тестування на ВІЛ здійснюється надавачами медичних послуг, що уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

3. Не обмежувати реєстрацію та облік ВІЛ-інфікованих осіб лише у державних та комунальних лікарнях, а надати МОЗ повноваження визначати порядок епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією, у якому буде визначено відповідних суб’єктів.

4. Установити, що для діагностики ВІЛ-інфекції використовуються лише медичні вироби, введені в обіг та експлуатацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Гарантувати державне забезпечення антиретровірусними препаратами (АРТ) для лікування ВІЛ-інфекції, доконтактної та постконтактної профілактики, лікарськими засобами для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, медичними виробами для моніторингу ефективності лікування на безоплатній основі, а також надати МОЗ можливість встановлювати порядок забезпечення АРТ, у тому числі із залученням аптек.

6. Встановити, що профілактика передачі ВІЛ-інфекції від ВІЛ-інфікованих вагітних жінок їхнім новонародженим дітям проводиться з метою скорочення до нуля (елімінації) передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в Україні.

7. Посилити роль первинної медичної допомоги у забезпеченні заходів з профілактики, скринінгу, діагностики ВІЛ-інфекції, у тому числі шляхом тестування на ВІЛ швидкими тестами.

8. Привести положення законодавства про протидію ВІЛ щодо безпеки донорської крові у відповідність до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС від 27 січня 2003 року про встановлення стандартів якості та безпечності для заготівлі, тестування, переробки, зберігання і розподілу крові людини та її компонентів та внесення змін і доповнень до Директиви 2001/83/ЄС та нового Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30 вересня 2020 року № 931-IX.

9. Ввести поняття «ВІЛ-експонована дитина», «уразливі групи щодо інфікування ВІЛ», «тестування на ВІЛ», «доконтактна профілактика ВІЛ» та надати їм необхідного правового змісту.

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3GQUQRA

13.01.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я» № 28

Постановою закріплено, що в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики:

мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на рівні не менше:

20 000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров’я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

13 500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

📌 Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Xe8wwV