Правові новини у сфері медичного права (07.032023-09.03.2023)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
14.03.2023

07.03.2023 Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» №198 Кабінет Міністрів України вніс зміну до пункту 3 Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2023 р. № 78 «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я»

Детальніше за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/.../pro-vnesennia-zminy-do-punktu...

09.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до персонального складу колегії Міністерства охорони здоров’я України» № 467.

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до персонального складу колегії Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 червня 2021 року № 1169 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2023 року № 268), виклавши його в новій редакції, що додається.

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../nakaz-moz-ukraini-vid-09032023...

09.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік» №465

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти постанов Кабінету Міністрів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

Проєкт постанови розроблено з метою забезпечення повноти, своєчасності та безперервності надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

Окрім того, план діяльності МОЗ України доповнено також необхідністю прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про наглядову раду закладу охорони здоров’я».

Мета прийняття цього документу – це розвиток системи прозорого корпоративного управління, в тому числі за рахунок розвитку наглядових рад у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, збільшення ефективності та підзвітності керівників закладів охорони здоров’я перед їх власниками та громадськістю.

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../nakaz-moz-ukraini-vid-09032023...

09.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2376» №463

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2376, виклавши його в новій редакції, що додається.

Міністерство охорони здоров’я України за результатами конкурсного відбору визначило проекти наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році коштом державного бюджету України.

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../nakaz-moz-ukraini-vid-09032023...

08.03.2023 прийнято спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України «Про внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 14 травня 2021 року № 936/35» №449/18

Внесено зміни до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 14 травня 2021 року № 936/35 «Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України», зокрема:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України»;

2) преамбулу наказу викласти в такій редакції:

«Відповідно до пунктів 3 та 7 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 181 «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»»;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити примірний договір про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України, що додається.»;

4) у пункті 2 слова «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» замінити словами «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України».

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../nakaz-moz-ukraini-vid-08032023...

07.03.2023 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків» №463

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміну до рядка 1 Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2021 року № 2096, доповнивши його положенням про можливість проводити медичні огляди моряків в Університетській клініці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../nakaz-moz-ukraini-vid-07032023...

09.03.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження груп наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій, технічних вимог до його макету, дизайну та форми, а також порядку їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження груп наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій, технічних вимог до його макету, дизайну та форми, а також порядку їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння» (далі – проєкт акта) розроблено з метою імплементації Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 03 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС.

Проєктом акта передбачено затвердити групи наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій, технічні вимоги до його макету, дизайну та форми, а також порядок їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння.

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../proekt-nakazu-moz-ukraini-pro...

09.03.2023 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення на період воєнного стану»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення на період воєнного стану» (далі – проєкт акта) розроблений з метою запобігання порушення прав, законних інтересів, життя та здоров’я людини, забезпечення попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей в умовах воєнного стану в Україні.

Проєкт акта передбачає затвердження Переліку підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення на період воєнного стану.

Детальніше за посиланням: https://moz.gov.ua/.../proekt-nakazu-moz-ukraini-pro...

Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права