Науково-практична конференція на тему «Роль і значення Основ законодавства України про охорону здоров’я для системи охорони здоров’я і забезпечення прав людини», присвячена 30-річчю з дня прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (19.11.1992)
Кафедра медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Комітет медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ, Вища школа адвокатури НААУ за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право»
Сенюта Ірина
17.10.2022

ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Ірина Сенюта має честь запросити Вас до участі у відзначенні ювілею Основ законодавства України про охорону здоров’я.

18 листопада 2022 р. кафедра медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спільно з Комітетом медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ, Вищою школою адвокатури НААУ за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право» проводитиме науково-практичну конференцію на тему «Роль і значення Основ законодавства України про охорону здоров’я для системи охорони здоров’я і забезпечення прав людини», присвячену 30-річчю з дня прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (19.11.1992). Роль і значення Закону важко переоцінити, адже його по праву називають «медичною конституцією», сьогодні Основи є малим медичним кодексом, документ, що є одним з ключових регуляторів правовідносин у сфері охорони здоров’я.

Мета заходу: обговорити нормативні колізії і недоліки Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», виробити пропозиції до удосконалення цього Закону, окреслити його історико-правову роль і значення для реформ в охороні здоров’я, а також перспективи створення Медичного кодексу України.

Захід відбуватиметься онлайн.

До участі в заході запрошуються представники медичної і правової доктрини та практики, сферою професійного інтересу яких є медичне право, фармацевтичне право, біоетика, правове забезпечення системи охорони здоров’я, органів влади, громадських об’єднань, студентство, засоби масової інформації.

Основні тематичні напрями конференції:

 1. Історичні аспекти створення Основ законодавства України про охорону здоров’я.
 2. Систематизація законодавства України у галузі охорони здоров’я: кодифікація «бути, чи не бути»?!
 3. Законотворчі тенденції у сфері охорони здоров’я: зарубіжний досвід й національні перспективи.
 4. Приватноправові відносини у сфері охорони здоров’я в Основах.
 5. Публічно-правові відносини у сфері охорони здоров’я в Основах.
 6. Роль судової практики в сфері охорони здоров’я для правореалізації та правозастосування.
 7. Шляхи і напрями удосконалення Основ законодавства України про охорону здоров’я.
 8. Перспективи створення і прийняття Медичного кодексу України.

Захід проходитиме в роботі трьох панельних дискусій на тему:

 1. Історичний нарис, сьогоденне «життя» Основ та перспективи його майбуття.
 2. Медична реформа та Основи: чи можна «вилікувати пацієнта»?
 3. Медичний працівник і пацієнт: як досягнути балансу у взаєминах?

За результатами заходу буде підготовлено збірник статей, який міститиме науково-практичний доробок дослідників, спрямований на удосконалення Основ, оптимізацію правореалізації і правозастосування у сфері охорони здоров’я крізь призму Основ.

Статті до збірника повинні бути подані не пізніше 18 листопада 2022 р. з дотриманням таких вимог:

Вимоги до оформлення статей

 • Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена. Прошу врахувати, що стаття не буде піддаватись літературному редагуванню видавцями, а тому повинна бути надіслана після літературного редагування.
 • Увага! Тематика статей повинна відповідати темі наукових читань. За інших обставин, на жаль, статті оргкомітетом розглядатись не будуть, а, відповідно, й публікуватись.
 • Обсяг – 8-10 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal
 • Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
 • Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;
 • Третій – назва статті;
 • Далі йде текст статті з абзацним відступом 1,25 см;
 • Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до вимог Ванкувер Стилю або Стилю Оксфордського Університету для цитування юридичних документів. З вимогами до Стилів Ви можете ознайомитись у Методичних рекомендаціях «Міжнародні Стилі цитування та посилання в наукових роботах». К. 2016.

Зразок оформлення статті

Терешко Христина Ярославівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного права ФПДО

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: КОНТРОВЕРЗІЇ ТА КОЛІЗІЇ

У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу […текст доповіді…]

Використані джерела

 1. Медичне право: підручник / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б. Булеца, д.ю.н., доц. М.В. Менджул. – Ужгород.: ТОВ «РІК-У», 2021. – 720с.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалу, який підготовлений та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

Участь у заході безоплатна.

Для участі в заході Вам необхідно зареєструватись за покликанням:

https://bit.ly/3T8ea1t

Реєстрація буде відкрита до 18.00 год. 10 листопада 2022 р. Усім учасникам буде надіслано індивідуальне запрошення і детальну програму заходу.

Для додаткової інформації просимо звертатись:

Голова оргкомітету Сенюта Ірина (0676707033);

Контактна особа Терешко Христина (0677313035).

Будемо щиро раді бачити Вас на заході!

З повагою і надією на співпрацю, оргкомітет