Правові новини у сфері медичного права (25.11.2022-01.12.2022)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», керівник Центру медичного права ВША НААУ, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
05.12.2022

29.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» №1340

Кабінет Міністрів України з метою надання в умовах тривалого обмеження постачання електричної енергії (відключення) медичних послуг на належному рівні шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я та населення обладнанням для сталого постачання (вироблення) електричної енергії і вітчизняних виробників необхідними товарами для виробництва такого обладнання, а також для забезпечення обладнанням закладів охорони здоров’я і медичних працівників постановив внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971; 2022 р., № 80, ст. 4864) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2022 р. № 1288, зміни, що додаються.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Hbec5C

29.11.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”» №1338

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що додаються.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3Ba8MUJ

28.11.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про внесення зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» №2154

Внесено зміну до абзацу другого пункту 47 розділу «Фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, після речення сьомого додавши речення такого змісту:

«Виписує рецепти на лікарські засоби (крім рецептів на наркотичні лікарські засоби, психотропні лікарські засоби, отруйні і сильнодіючі лікарські засоби) пацієнтам населеного(их) пункту(ів), де розташований фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, із зазначенням своєї посади, засвідченням рецепта власним підписом та печаткою амбулаторії або центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.».

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3B9KKZQ

28.11.2022 прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» №2155

План діяльності МОЗ України доповнено, а саме розділ «Проєкти законів України», новими позиціями, зокрема: щодо необхідності прийняття Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».

Проєкт Закону розроблено з метою врегулювання здійснення державного контролю у відповідних сферах контролю на належному рівні, що забезпечить створення умов, які гарантують надходження на національний ринок України тільки якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, що вироблені відповідно до вимог стандартів і є запорукою захисту здоров’я і життя громадян та безпеки держави в цілому.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BblxhI

29.11.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою підвищення ефективності формування необхідного запасу лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.

Проєктом постанови пропонується внести зміну до Ліцензійних умов, якою передбачається, що ліцензіати державної та комунальної форми власності, мають право створити запас лікарських засобів та медичних виробів включених до переліку, затвердженого МОЗ.

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BdFOmH

01.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126»

Проєкт постанови розроблений з метою перенесення терміну приведення своєї діяльності суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, у відповідність з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285.

Проєктом постанови пропонується внести зміну до пункту 1 постанови № 126, а саме: замінити термін приведення суб’єктами господарювання з медичної практики своєї діяльності у відповідність з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, не пізніше, ніж до 31 березня 2023 р.

01.12.2022 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Діагностика та лікування міастенії»»

Відповідно до статті 14 1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, з метою удосконалення медичної допомоги на засадах доказової медицини, Міністерство охорони здоров’я розробило проєкт наказу «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Діагностика та лікування міастенії»

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3uqcXbe

25.11.2022 МОЗ України надало роз’яснення як в умовах можливої відсутності електропостачання та інтернету вносити дані про надані послуги в ЕСОЗ? Чи може лікар виписати пацієнту паперове направлення чи паперовий рецепт на «Доступні ліки»? Як оформити лікарняний і медичний висновок про народження? Відповіді на ці запитання знайдете у нашій публікації.

Оформлення лікарняного

Якщо немає доступу до ЕСОЗ, дозволяється оформлення лікарняного на відповідному паперовому бланку. Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу за формою, затвердженою (https://bit.ly/3OBZsOY) МОЗ, Міністерством соціальної політики, Фондом соціального страхування. Такі зміни передбачені наказом МОЗ № 1066 (https://bit.ly/3ug81Wl).

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3FmTEEP