Зміни щодо електронного судочинства в господарському, адміністративному та цивільному процесах
Тетяна Рабко, адвокат, учасниця адвокатського об'єднання "ВСЕУКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА», регіональна представниця Молодіжного Комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області, членкиня Ради Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності та Ради Комітету НААУ з питань гендерної політики
Рабко Тетяна
19.07.2023

29.06.2023 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» http://surl.li/gmkiv

18.07.2023 вказаний Закон повернуто з підписом від Президента України та найближчим часом буде опубліковано.

Вводяться наступні зміни:

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ЄСІТС) або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені процесуальними Кодексами у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Якщо реєстрація електронного кабінету в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов’язана його зареєструвати, передбачені процесуальним Кодексом процесуальні наслідки звернення до суду такою особою без реєстрації електронного кабінету у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

Особі, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Якщо інший учасник справи відповідно до вимог процесуального Кодексу зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи. Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених процесуальним Кодексом, зазначає у цих документах про обов’язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо судове рішення/повістку надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, судове рішення/повістка вважаються врученими у робочий день, наступний за днем їхнього відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про їхнє доставлення.

Оформлення і видача виконавчих документів здійснюються судом, який ухвалив відповідне рішення, в паперовій або електронній формі за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій та електронній формах не допускається.

Цей Закон буде набирати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування, крім цивільного та адміністративного процесу (підпункт 1 пункту 2 та підпункту 1 пункту 3 розділу І цього Закону) в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, які вводяться в дію через сім місяців з дня опублікування цього Закону.

Справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діють після введення в дію цього Закону.

Офіційні електронні адреси, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону.

Завдяки прийняттю зазначеного закону суттєво буде спрощено доступ до правосуддя.

Наразі підсистема «Електронний суд» вже надає можливість відслідкувати рух усіх процесуальних документів по справі і судових рішень.

Матеріали судових справ, за умови наявності у вас доступу до справи в підсистемі «Електронний суд», доступні у режимі 24/7 у електронному вигляді для ознайомлення та фактично вже зникає ризик, що протилежна сторона долучить документи іншого змісту аніж фактичні документи, що надійдуть на Вашу адресу.

Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, учасниця адвокатського об'єднання "ВСЕУКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА», регіональна представниця Молодіжного Комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області, членкиня Ради Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності та Ради Комітету НААУ з питань гендерної політики

Пропонуємо Вашій увазі декілька цікавих публікацій щодо функціоналу підсистеми «Електронний суд»:

• Довіреність. Алгоритм формування довіреності від імені юридичної особи в підсистемі «Електронний суд» http://surl.li/iphnm

• Як копії документів по справі направити учасникам справи через підсистему «Електронний суд»? http://surl.li/ekrtp

• Ордер. Алгоритм формування адвокатом ордеру в підсистемі «Електронний суд» http://surl.li/haick

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

• Вебінар "Як уникнути помилок при роботі в Електронному суді?" http://surl.li/ivwix

• Вебінар "Скасування карантину: вплив на процесуальні строки та позовну давність у господарському процесі". http://surl.li/jbxht

• Майстер-клас "Електронний суд". Ознайомлення із матеріалами справи та оскарження судових рішень". http://surl.li/gfzxd

• Майстер-клас "Електронний суд. З чого почати?". http://surl.li/fzice