Стягнення витрат на правову допомогу в іноземній валюті. Огляд судової практики
Огляд судової практики
Рабко Тетяна
02.01.2023

08 грудня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 824/57/22 (http://surl.li/eesxy) сформулював правовий висновок, що враховуючи договірні умови оплати адвокатських послуг, Верховний Суд визначає відшкодування витрат на правничу допомогу в євро.

Обставини справи.

У відзиві на апеляційну скаргу представник Позивача просив покласти на Відповідача витрати на правову допомогу, пов`язані з розглядом цієї справи у Верховному Суді, зазначивши, що розмір цих витрат становить 4 000 євро.

На підтвердження розміру витрат на професійну правничу допомогу, понесених Позивачем у зв`язку з переглядом цієї справи в суді апеляційної інстанції, представник заявника надав:

— додаткову угоду № 18_1_3 до Договору про надання правової допомоги № 29/04/21, укладену 16 листопада 2022 року між Адвокатським об`єднанням та Позивачем (далі — Клієнт), за умовами якої Адвокатське об`єднання зобов`язалося здійснювати представництво Клієнта у Верховному Суді у справі про перегляд ухвали Київського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року у справі № 824/57/22 про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 20 грудня 2021 року (пункт 2.1.1); вартість послуг, передбачених пунктом 2.1.1 цієї Додаткової угоди, становить 4 000 євро, які сплачуються до завершення розгляду справи. Гонорар сплачується незалежно від результату розгляду;

— рахунок (інвойс) від 16 листопада 2022 року № 11_118_3/11/22 dd. 16/11/2022 на оплату передбачених Додатковою угодою послуг в сумі 4 000 євро;

— міжнародне платіжне повідомлення від 02 грудня 2022 року про оплату рахунку (інвойсу) від 16 листопада 2022 року № 11_118_3/11/22 dd. 16/11/2022 на суму 4 000 євро;

— акт приймання-передачі/звіт про надані послуги від 02 грудня 2022 року № 118_1_3, в якому визначено обсяг наданої правничої допомоги, а саме: ознайомлення з матеріалами цієї справи у Верховному Суді, аналіз апеляційної скарги Відповідача на ухвалу Київського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року — 1,5 години; аналіз ухвали Київського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року в контексті аргументів Відповідача, використаних в апеляційній скарзі, — 0,5 годин; повідомлення клієнта про процедуру апеляційного оскарження ухвали Київського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року, ризики і подальші дії, відповідь на питання — 1 година; підготовка відзиву на апеляційну скаргу Відповідача на ухвалу Київського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року — 6 годин; узгодження згаданого відзиву з Клієнтом, внесення коригувань — 1,5 години; підготовка додатків до відзиву на апеляційну скаргу, направлення відзиву Відповідачу, подання до суду — 1,5 години; час, витрачений на моніторинг статусу справи у Верховному Суді, відповіді Клієнту, коментарі тощо — 1,5 години, а всього витрачено часу — 13,5 годин.

У додатковій постанові від 19 лютого 2020 року у справі № 755/9215/15-ц (провадження № 14-382цс19) Велика Палата Верховного Суду зазначила, що з аналізу частини третьої статті 141 ЦПК України можна виділити такі критерії визначення та розподілу судових витрат: 1) їх дійсність; 2) необхідність; 3) розумність їх розміру з урахуванням складності справи та фінансового стану учасників справи. Із запровадженням з 15 грудня 2017 року змін до ЦПК України законодавцем принципово по новому визначено роль суду у позовному провадженні, а саме: як арбітра, що надає оцінку тим доказам та доводам, що наводяться сторонами у справі, та не може діяти на користь будь-якої із сторін, що не відповідатиме основним принципам цивільного судочинства. Принцип змагальності знайшов свої втілення, зокрема, у положеннях частин п`ятої та шостої статті 137 ЦПК України, відповідно до яких саме на іншу сторону покладено обов`язок обґрунтування наявності підстав для зменшення розміру витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами, а також обов`язок доведення їх неспівмірності. Тому при вирішенні питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу слід надавати оцінку виключно тим обставинам, щодо яких інша сторона має заперечення. Отже, при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд має враховувати конкретні обставини справи, загальні засади цивільного законодавства та критерії відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

У додатковій постанові Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18 лютого 2022 року у справі № 925/1545/20 вказано, що для вирішення питання про розподіл судових витрат суд має враховувати: складність справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); час, витрачений адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсяг наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; пов`язаність цих витрат із розглядом справи; обґрунтованість та пропорційність предмета спору; ціну позову, значення справи для сторін; вплив результату її вирішення на репутацію сторін, публічний інтерес справи; поведінку сторони під час розгляду справи (зловживання стороною чи її представником процесуальними правами тощо); дії сторони щодо досудового врегулювання справи та врегулювання спору мирним шляхом.

За умовами Додаткової угоди № 18_1_3 до Договору про надання правової допомоги № 29/04/21 Позивач зобов`язався оплатити послуги Адвокатського об`єднання у євро. За офіційним курсом Національного банку України на 08 грудня 2022 року, тобто на день вирішення Верховним Судом питання щодо відшкодування витрат на правничу допомогу (1 євро = 38,52 грн), 4 000 євро становить 154 080 грн.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що суд має право у своєму судовому рішенні вказувати про стягнення грошової суми в іноземній валюті, у якій і підлягає тоді його виконання (див., наприклад, постанови Великої Плати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 761/12665/14-ц, від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц та у справі № 464/3790/16-ц, від 23 жовтня 2019 року у справі № 723/304/16-ц).

У зв`язку з цим, враховуючи договірні умови оплати Позивача адвокатських послуг, Верховний Суд визначив відшкодування витрат Адвокатського об`єднання на правничу допомогу в євро.

Подібний висновок міститься в постанові Верховного Суду від 18 серпня 2022 року у справі № 22-з/824/392/2022(провадження № 61-5124ав22).

Огляд підготувала Тетяна Рабко, адвокат; регіональна представниця молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області; членкиня Ради Комітету з питань електронного судочинства та кіберзбезпеки адвокатської діяльності та членкиня Ради Комітету з питань гендерної політики, що діють у складі НААУ.

Цікаві публікації лектора:

Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу крізь призму судової практики http://surl.li/eetbl

Щодо стягнення «гонорару успіху». Огляд судової практики http://surl.li/dmdvw

Заява щодо розподілу судових витрат, подана поза межами робочого часу: огляд судової практики http://surl.li/dmdxl

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Майстер-клас "Електронний суд. З чого почати?" http://surl.li/dprac