Щодо внесення змін до роботи судів з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС)
Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.
Рабко Тетяна
27.07.2022

Наказом Державної судової адміністрації України від 25.07.2022 №254 внесено зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814.

Наказ набув чинності з дня його видання.

Зазначеним наказом внесено зміни:

  • до розділу ІІ абзац перший пункту 1: канцелярія щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду, в паперовій формі, а також в електронній формі, якщо вони надійшли в порядку, визначеному Положенням про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС;
  • до розділу ІІ пункт 9: на першому аркуші вхідного документа в паперовій формі (у тому числі, у разі роздрукування паперової копії вхідного електронного документа) у правому нижньому куті або вільному від тексту місці проставляється реєстраційна позначка (штамп), в якому зазначаються дата реєстрації, реєстраційний номер (та за необхідності — найменування суду) і підпис особи, яка здійснила реєстрацію документа, а в разі необхідності — і час подання документа.
  • до розділу ІІ пункт 11 доповнено новим абзацом такого змісту: при надходженні до суду електронного документу, засвідченого кваліфікованим електронним підписом, оригінал такого електронного документу вноситься до АСДС разом з відповідним кваліфікованим електронним підписом та звітом про результати перевірки дійсності цього підпису.
  • до розділу ХІХ пункт 4 доповнено новим абзацом такого змісту: Виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа в порядку, передбаченому статтею 4 Закону України "Про виконавче провадження".
  • до розділу ХІХ пункт 11 викладено в такій редакції: Оригінал виконавчого документу про стягнення судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу) надсилається судом до ДСА України або відповідного територіального управління ДСА України, як представника стягувача відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України "Про виконавче провадження", для його подальшого пред'явлення до виконання. Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення, у якій міститься положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору, надсилається судом для її подальшого пред'явлення до виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна відповідно частини четвертої статті 299 та частини першої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначені зміни уточнюють нюанси роботи судів з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС).

З публікацією щодо процесуальних документів в е-формі: порядок оформлення, направлення до суду і тенденції судової практики Ви можете ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3S5fFxb.

Реєстрація на майбутні заходи лектора:

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами” https://bit.ly/3IT9kkj

Вебінар "Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану" https://bit.ly/3PBWTvg