При формуванні ордеру онлайн автоматично не вносяться дані до інформації про посвідчення адвоката. Куди треба внести та подати?
Відповіді на питання
Рабко Тетяна
27.09.2022

Питання: При формуванні ордеру онлайн автоматично не вносяться дані до інформації про посвідчення адвоката. Колись читав, що наче б то, для того щоб автоматично вносились треба подати заяву про внесення відомостей до ЄРАУ. В зразку заяви на сайті НААУ про посвідчення ні слова. Хтось подавав, і після цього автоматично заповнювалось? Якщо так, будь ласка, розтлумачте, що і куди треба внести та подати?

Відповідь підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.

Порядок ведення Єдиного Реєстру Адвокатів України затверджено рішенням Ради адвокатів України №26 від«17» грудня 2012 року (зі змінами) (далі – Порядок).

Згідно із п. 3.1.6 Порядку до ЄРАУ вносяться інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Ради адвокатів України або внесення яких вимагається командами програмного забезпечення бази даних ЄРАУ, в тому числі відмітки про сплату внесків та електронна адреса, електронний варіант фотокартки адвоката, інформація про підвищення кваліфікації, які є обов’язковими для внесення адміністраторами ЄРАУ.

Відповідно до п. 12.5 Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги (затверджено рішенням Ради адвокатів України від «12» квітня 2019 року № 41 (зі змінами) серед відомостей, що містяться у Ордері необхідно зазначити посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане.

Реквізити 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 генеруються автоматично, всі інші реквізити ордера заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці. (п. 12.14 Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги)

Згідно із п. 4.6. Порядку заява про внесення змін до ЄРАУ подається адвокатом до Ради адвокатів регіону за адресою його робочого місця. Заява адвоката про внесення змін до ЄРАУ повинна містити відомості, передбачені п. 3.1. статті 3 цього Порядку.

Зазначений порядок не визначає механізм внесення до ЄРАУ відомостей щодо посвідчення адвоката, однак п. 3.1.6 Порядку надає можливість внести інші відомості, передбачені рішеннями Ради адвокатів України.

Механізм подання заяв про внесення змін до ЄРАУ визначено п. 4.10 та п. 4.11 Порядку.

Так, в п. 4.10 Порядку зазначено, що у випадку особистого подання адвокатом заяви про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ, до заяви додаються копії свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю та інших документів, що підтверджують відповідні зміни, а їх оригінали пред’являються посадовим особам рад адвокатів регіону для огляду.

У випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового зв’язку, справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально. У випадку надходження відповідної заяви за допомогою електронної пошти (електронний лист може бути прийнятий виключно, якщо він надійшов з адреси електронної пошти, яка зазначена в профайлі адвоката в ЄРАУ) така заява має бути скріплена Електронним цифровим підписом. Додатки до заяв (якщо вони передбачені цим Порядком) повинні бути завірені нотаріально (у випадку надсилання заяви засобами поштового зв’язку), або ЕЦП (у випадку надсилання заяви за допомогою електронної пошти). (пункт 4.11 Порядку)

Щодо змісту заяви про внесення змін до ЄРАУ щодо доповнення відомостями про посвідчення адвоката, то зазначений Порядок не визначає певних вимог, тому вона може буде подана адвокатом у довільній формі з урахуванням визначеного механізму п. 4.10 та п. 4.11 Порядку.

Раніше ми вже писали щодо алгоритму формування адвокатом ордеру в підсистемі «Електронний суд». З публікацією Ви можете ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3Sow3J8

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Вебінар "Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики": https://bit.ly/3RjMuVE

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами”:https://bit.ly/3UJJvsm