Проект Закону №7574 запропоновані зміни щодо обов’язкової реєстрації у ЄСІТС
Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.
Рабко Тетяна
10.10.2022

21 липня 2022 Верховною Радою України отримано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями № 7574.

На думку суб’єктів законодавчої ініціативи, реалізація Законопроекту № 7574 дозволить забезпечити поступове впровадження сучасного електронного діловодства в суді, електронного ведення справ, електронних комунікацій із судом, а також сприятиме обов’язковій реєстрації та використанню офіційних електронних адрес у ЄСІТС представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Раніше ми вже писали про огляд зазначеного проекту Закону в публікації Щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в ЄСІТС https://bit.ly/3CL6V9L

06 жовтня 2022 Комітетом з питань правової політики ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ надано висновок щодо проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями (реєстр. № 7574 від 21 липня 2022 року) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та щодо особливостей судового провадження в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реєстр. № 7574-1 від 04 серпня 2022 року). Із повним текстом зазначеного висновку Ви можете ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3RLbFAx.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) за результатами аналізу положень Законопроекту № 7574 висловило свої зауваження та пропозиції до нього.

На переконання ГНЕУ, запровадження такої «нерівності» виключно для осіб визначених Законопроектом № 7574 фактично обмежить їх право на доступ до правосуддя, що є порушенням конституційного права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, а також призведе до порушення статей 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Пропозиції щодо накладення штрафу, на думку ГНЕУ, можуть також обмежувати право особи на доступ до правосуддя. Адже, відповідно до Рекомендацій № R (81)7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя, якими передбачено, що прийняття до провадження не має залежати від сплати стороною державі якоїсь грошової суми, розміри якої є нерозумними з огляду на питання у справі. У тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати.

Виходячи із зазначеного Комітет з питань правової політики вирішив подати на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, підготовлений народними депутатами України – членами Комітету. Із змісту п. 2 Перехідних положень зазначеного проекту Закону адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами, протягом тридцяти днів з дати опублікування цього Закону. Фізичні особи – підприємці реєструють електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами, протягом чотирьох місяців з дати опублікування цього Закону. Переглянути новий проект Закону Ви можете за посиланням https://bit.ly/3rHgq3J.

Крім того, Комітетом з питань правової політики було рекомендовано Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, підготовлений народними депутатами України – членами Комітету, у зв’язку з чим законопроекти за реєстр. №№ 7574, 7574-1 відхилити.

Очікуємо результатів розгляду зазначених проектів Законів для врахування у подальшій роботі.

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Вебінар: “Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики”: https://bit.ly/3RjMuVE

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами”:https://bit.ly/3UJJvsm

Вебінар: “Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану” https://bit.ly/3eeyrTN