Перевірка наявності власноручного підпису скаржника при зверненні через підсистему «Електронний суд». Огляд судової практики
Електронне судочинство. Огляд судової практики.
Рабко Тетяна
03.11.2022

Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.

08 вересня 2021 року Верховний Суд у складі суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 646/5723/19 (http://surl.li/dlvhf ) сформулювала правовий висновок, що подання скарги за допомогою підсистеми «Електронний суд» технічно унеможливлює її направлення до суду без ЕЦП.

Обставини справи.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 16 березня 2021 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 визнано неподаною та повернуто скаржнику.

Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що вимоги ухвали Харківського апеляційного суду від 26 жовтня 2020 року про залишення апеляційної скарги без руху заявником не виконані, оскільки апеляційну скаргу направлено до суду апеляційної інстанції в електронному вигляді, при цьому вона не містить електронного цифрового підпису, а тому з метою дійсності волевиявлення особи на подання апеляційної скарги вона має бути власноруч підписана та надіслана через поштове відділення або особисто здана до канцелярії суду.

ОСОБА_1 звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій скаржник посилався на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права.

Касаційна скарга мотивована тим, що відсутність факту початку повноцінної роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи не може бути перешкодою для роботи її підсистеми «Електронний суд» та, відповідно, перешкодою для реалізації права особи на подання процесуальних документів через цю підсистему в електронній формі.

Відповідно до частини восьмої статті 43 ЦПК України, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи.

Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Надсилання у встановленому порядку процесуальних документів в електронному вигляді передбачає використання сервісу «Електронний суд», розміщеному за посиланням https://cabinet.court.gov.ua/login, за умови попередньої реєстрації офіційної електронної адреси (електронного кабінету) та з обов`язковим використанням такою особою власного електронного підпису.

Такий висновок щодо застосування норм права у подібних правовідносинах міститься, зокрема, у постановах Верховного Суду від 06 серпня 2019 року у справі № 2340/4648/18, від 22 серпня 2019 року у справі № 520/20958/18, від 29 липня 2020 року № 629/740/19 (провадження № 61-3443св20).

Надсилання процесуальних документів в електронному вигляді передбачає використання сервісу "Електронний суд", розміщеному за посиланням://cabinet.court.gov.ua/login, відповідно з попередньою реєстрацією офіційної електронної адреси (Електронного кабінету) та з обов`язковим використанням власного електронного підпису.

Отже, з 22 грудня 2018 року отримані всіма місцевими та апеляційними судами заяви та інші процесуальні документи через підсистему "Електронний суд" мають реєструватися та розглядатися в установленому порядку.

Зазначений висновок узгоджується з позицією, висловленою у постановах Верховного Суду від 06 серпня 2019 року у справі № 2340/4648/18, від 22 серпня 2019 року у справі № 520/20958/18, від 10 вересня 2019 року у справі № 640/1374/19, від 21 травня 2020 року у справі № 420/6512/19, від 29 липня 2020 року у справі № 629/740/19.

Таким чином, Верховний Суд неодноразово констатував, що відсутність факту початку повноцінного функціонування ЄСІТС не може бути перешкодою для роботи її підсистеми "Електронний суд" та відповідно, права особи на подання процесуальних документів через цю підсистему в електронній формі.

Крім того, відповідно до висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі № 9901/335/20 (провадження № 11-361заі20), альтернативою звернення учасників справи до суду із позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, є звернення з процесуальними документами в електронній формі з обов`язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи та подання такого документу через електронний кабінет.

Відповідно до пункту 14 розділу XI Положення № 30 всі електронні документи, що надходять до суду, автоматично розміщуються у відповідному реєстрі електронної кореспонденції автоматизованої системи документообігу суду. Їхня реєстрація здійснюється за загальними правилами реєстрації вхідної кореспонденції, визначеними відповідними інструкціями з діловодства.

Отже, згідно із пунктом 1 Розділу ХІ Положення № 30 з 22 грудня 2018 року у всіх місцевих та апеляційних судах обмін електронними документами між судом, фізичними особами та учасниками судового процесу забезпечується засобами підсистеми "Електронний суд". Учасники судового процесу за допомогою зареєстрованого «Електронного кабінету» можуть надсилати копії електронних документів іншим учасникам судової справи, крім випадків, коли інший учасник не має зареєстрованого електронного кабінету, подавати позовні заяви та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також отримувати судові рішення та інші електронні документи (пункт 2 Положення № 30).

Електронний кабінет — це захищений веб-сервіс, за допомогою якого забезпечується взаємодія авторизованого користувача з АСДС у режимі реального часу. Порядок реєстрації та роботи з електронним кабінетом встановлюється адміністратором (пункт 15 частини першої Розділу ІІ Положення № 30).

Згідно з вимогами розділу XI Положення № 30, обмін процесуальними документами в електронній формі повинен здійснюватися з офіційних електронних адрес (Електронних кабінетів), які вони мають створити в підсистемі "Електронний суд", розміщеній за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua.

Визнаючи апеляційну скаргу ОСОБА_1 неподаною та повертаючи її скаржнику, суд апеляційної інстанції виходив із того, що ухвала Харківського апеляційного суду від 26 жовтня 2020 року про залишення апеляційної скарги без руху не виконана, оскільки не містить власноручного підпису скаржника.

Однак, при цьому апеляційним судом не враховано, що апеляційну скаргу заявником подано за допомогою підсистеми «Електронний суд», що технічно унеможливлює її направлення до суду без ЕЦП (згідно з листом Державного підприємства «Центр судових сервісів» від 10 листопада 2020 року № 1011-2020-2 у базі даних АСДС Харківського апеляційного суду наявний ЕЦП, зареєстрований 12 листопада 2019 року, на апеляційній скарзі та на заяві про усунення недоліків від 02 листопада 2020 року).

Отже, апеляційний суд не врахував наведеного та дійшов передчасного висновку про визнання апеляційної скарги ОСОБА_1 неподаною та повернення її скаржнику.

З тематичними публікаціями Ви можете ознайомитися за посиланням:

— щодо процесуальних документів в е-формі: порядок оформлення, направлення до суду і тенденції судової практики http://surl.li/dlvhx;

— щодо подання адвокатом процесуальних документів у паперовій формі без використання ЄСІТС. Огляд судової практики http://surl.li/dlvil;

— актуальні зміни та переваги Електронного суду в умовах воєнного стану http://surl.li/dlvla.

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Вебінар: “Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики”: https://bit.ly/3RjMuVE

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами”:https://bit.ly/3UJJvsm

Вебінар: “Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану” https://bit.ly/3eeyrTN