Надсилання судового рішення. Огляд судової практики
Огляд судової практики
Рабко Тетяна
07.11.2022

Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.

19 жовтня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 369/16324/20 (https://cutt.ly/aNzkOw1 ) сформулювала правовий висновок, що оприлюднення судового рішення в реєстрі не скасовує обов`язок суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

Обставини справи.

22 жовтня 2021 року було подано апеляційну скаргу на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 квітня 2021 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 23 грудня 2021 року у відкритті апеляційного провадження — відмовлено.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апелянт повідомлявся належним чином про розгляд вказаної справи судом першої інстанції, доказом чого є супровідний лист Києво-Святошинського районного суду Київської області про надсилання відповідачу по справі, копії ухвали про призначення судового засідання у справі на 19 квітня 2021 року. Також, суд зазначає, що копію оскаржуваного рішення надіслано учасникам справи засобами поштового зв`язку 19 квітня 2021 року, що підтверджується супровідним листом суду першої інстанції про надсилання копії рішення від 19 квітня 2021 року. Апелянт не був позбавлений права та можливості, враховуючи обізнаність з ходом даного судового провадження, самостійно ознайомитись з оскаржуваним рішенням суду першої інстанції у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У лютому 2022 року скаржник подав до Верховного Суду касаційну скаргу.

Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що він не брав участі у справі під час її розгляду у суді першої інстанції, не отримував судових повісток, ухвал та інших процесуальних документів у цій справі, у тому числі оскаржуваного рішення суду першої інстанції, у зв`язку із чим ним було пропущено строк на апеляційне оскарження з причин, які не залежали від нього.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 354 ЦПК України учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду — якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Частиною третьою статті 354 ЦПК України передбачено, що строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними (пункт 4 частини першої статті 358 ЦПК України).

У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання — в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення — якщо така адреса в особи відсутня. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, — у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення — якщо така адреса відсутня (частини третя, п`ята статті 272 ЦПК України).

За змістом підпункту 15.15 підпункту 15 пункту 1 розділу XII «Перехідні положення» ЦПК України єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

При цьому відповідно до підпункту 15.14 підпункту 15 пункту 1 розділу XII «Перехідні положення» ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи суд вручає судові рішення в паперовій формі.

Наведені норми свідчать про те, що суд першої інстанції зобов`язаний був відповідно до закону вручати і надсилати судові рішення у паперовій формі рекомендованим листом.

Подібних висновків дійшов Верховний Суд, про що зазначив, зокрема у постановах від 28 січня 2021 року у справі № 260/1888/20, від 19 лютого 2021 року у справі № 909/541/19, від 31 березня 2021 року у справі № 240/13092/20, від 09 квітня 2021 року у справі № 500/90/19, від 14 квітня 2021 року у справі № 205/1129/19, від 19 травня 2021 року у справі № 910/16033/20.

Відповідно до частини шостої статті 272 ЦПК України днем вручення судового рішення є: 1) день вручення судового рішення під розписку; 2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи; 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; 5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Тлумачення вказаних норм статті 272 ЦПК України дозволяє зробити висновок, що надсилання судового рішення в той чи інший спосіб учаснику справи є процесуальним обов`язком суду. Відомості про вручення (доставлення) рішення суду учаснику справи містяться у розписці про вручення, у повідомленні про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи, у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення, а також у документах, визначених пунктами 4, 5 частини шостої статті 272 ЦПК України.

У разі відсутності таких відомостей судове рішення вважається не врученим (постанова Верховного Суду від 04 травня 2022 року у справі № 548/467/20).

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд дійшов висновку, що копію оскаржуваного рішення було надіслано учасникам справи засобами поштового зв`язку 19 квітня 2021 року, підтвердженням чого є супровідний лист суду першої інстанції про надсилання копії рішення від 19 квітня 2021 року.

При цьому апеляційний суд не врахував, що у матеріалах справи відсутні докази отримання ОСОБА_2 рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 квітня 2021 року. Доказів отримання відповідачем копії судового рішення в електронній формі матеріали справи також не містять.

Виходячи з наведених норм процесуального закону та враховуючи, що доказів отримання позивачем чи його представником копії повного тексту судового рішення в електронній чи письмовій формі матеріали справи не містять, колегія суддів касаційного суду вважає, що, ухвалюючи рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення суду першої інстанції, апеляційний суд дійшов необґрунтованого висновку про відсутність поважної причини для поновлення строку на апеляційне оскарження, порушивши, крім іншого, вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Дійшовши висновку про те, що повний текст рішення суду першої інстанції був оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень 22 квітня 2021 року, тому ОСОБА_2 міг з цієї дати ознайомитись із його змістом, апеляційний суд не врахував того, що оприлюднення судового рішення в реєстрі не скасовує обов`язок суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

З тематичними публікаціями Ви можете ознайомитися за посиланням:

  • щодо надсилання учасникам справи документів до електронного кабінету ЄСІТС. Огляд судової практики https://cutt.ly/JNzz9As;
  • Чи потрібно враховувати робочі дні у суді при обчисленні строку при подачі апеляційної скарги. Огляд судової практики https://cutt.ly/bNzxij2;
  • Надсилання учасникам справи судового рішення за допомогою електронної пошти. Огляд судової практики https://cutt.ly/JNzxmwZ.

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Вебінар: “Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики”: https://bit.ly/3RjMuVE

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами”:https://bit.ly/3UJJvsm

Вебінар: “Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану” https://bit.ly/3eeyrTN