Військовий облік за кордоном
Георгій Попов, адвокат, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
Попов Георгій
03.02.2023

Відповідно до абз. 4 п. 2 ч.5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII зняттю з військового обліку військовозобов’язаних у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України – у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Аналогічне положення стосується призовників (абз. 2 п. 1 ч.5 ст.37) та резервістів (абз. 3 п. 3 ч.5 ст.37).

У абз. 4 п. 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487) закріплено, що закордонні дипломатичні установи України ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 15). Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років.

Зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон (п. 53 Порядку).

У абз. 3 пп. 2 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Додаток 2 до Порядку) передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Крім того, військовозобов’язані мають особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік (пп. 7 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

За порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність (ст.210 КУпАП).

Згідно з ст. 235 КУпАП, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).

Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також, важливо зауважити, що співробітники закордонної дипломатичної установи України не уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення передбачені статтею 210 КУпАП.

Матеріал підготував Георгій Попов, адвокат, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України