СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Георгій Попов – доктор юридичних наук, національний експерт Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», сертифікований тренер Європейської програми навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій Ради Європи (HELP) «Правосуддя дружнє до дитини», співзасновник ГО «Майбутнє починається з тебе».
Попов Георгій
12.01.2021

Визнаючи важливість забезпечення якнайкращих інтересів дитини, яка перебуває у контакті/конфлікті із законом, у низці міжнародних актів наголошено на необхідності спеціалізованого навчання. Так, згідно з п. 40 Керівних принципів ООН, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв та свідків злочинів (2005 р.) фахівці, що працюють з дітьми-жертвами та свідками, повинні мати доступ до належної підготовки, освіти та інформації з метою вдосконалення і закріплення спеціалізованих методів, підходів і позицій, спрямованих на захист дітей-жертв і свідків та ефективне поводження з ними з урахуванням їх інтересів.

Фахівці повинні пройти підготовку для ефективного захисту і задоволення потреб дітей-жертв і свідків, в тому числі в спеціалізованих підрозділах і службах (п. 41 Керівних принципів ООН).

У Розділі IV «Правосуддя, дружнє до дітей, до, під час та після судового розгляду» Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей (2010 р.), визначено, що всі фахівці, які працюють з дітьми і для дітей, повинні отримувати необхідну міждисциплінарну підготовку з питань прав і потреб дітей різних вікових груп, а також щодо процедур, які адаптовані до них (п. 14). Фахівці, які мають безпосередній контакт з дітьми, також повинні бути навчені спілкуватися з ними в будь-якому віці та стадії розвитку, а також з дітьми, які знаходяться в умовах особливої вразливості (п. 15). У п. 67 Пояснювальної записки до наведеного документа вказано, що навчання спілкуванню за допомогою мови, дружньої до дітей, та підвищення рівня знань про дитячу психологію необхідні для всіх фахівців, що працюють з дітьми (поліція, адвокати, судді, посередники, соціальні працівники та інші фахівці), як це передбачено у п. 14 Керівних принципів. Тим не менш, небагато з них обізнані про права дітей та процедурні питання у цьому контексті.

Окрема увага звертається на те, що адвокати, які представляють інтереси дітей, мають бути навчені та обізнані про права дітей і пов’язані з ними питання, отримувати поточну і поглиблену підготовку та бути у змозі спілкуватися з дітьми на їхньому рівні розуміння (п. 37 Керівних принципів).

У Рекомендації Rec (2004) 4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці визначено, що спеціальна підготовка з вивчення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та її стандартів має бути включена до програм правничих шкіл та закладів з підготовки суддів і прокурорів. Це дало б змогу організовувати семінари як складову професійної підготовки адвокатів, суддів та прокурорів. Для адвокатів такі семінари можна було б проводити з ініціативи, наприклад, адвокатських об’єднань. У зв’язку із цим варто зазначити про сучасний проект у рамках Міжнародної асоціації адвокатів, що здійснюється за сприяння Європейського суду з прав людини (далі – Суд), практикум для адвокатів з правил процедури Суду та процесуального права, а також виконання судових рішень. У деяких країнах завданням Міністерства юстиції є підвищення кваліфікації та участь у підготовці суддів з прецедентної практики Європейського суду; діючі судді можуть скористатися можливістю взяти участь в одно- або дводенних семінарах, не залишаючи своїх судових округів, та можливістю проходження щорічного стажування упродовж тижня; судді-студенти проходять підготовку, яку організовує національна школа суддів (Ecole nationale de magistrature) (п. 10).

Одним із основних завдань Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року є створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме: впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми; удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення; розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини; впровадження ювенальної юстиції.

У Розділі «Захист прав дітей у кримінальному провадженні» Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року підкреслюється, що недостатня ефективність участі захисника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у досудовому розслідуванні внаслідок відсутності єдиних стандартів спеціалізованого навчання захисників, які залучаються для надання правової допомоги є однією з основних проблем і засобом її розв’язання повинно стати запровадження єдиних стандартів навчання захисників, які залучаються для надання правової допомоги дитині, яка є підозрюваною чи обвинуваченою.

Таким чином, невід’ємною складовою ефективного захисту прав і свобод дітей, які перебувають у контакті/ конфлікті із законом є спеціалізоване навчання.

Крім того, слід зауважити, що однією із засад кримінального провадження є забезпечення права на захист. Так, згідно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК України обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років, а також осіб стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру. Наведене положення є додатковою гарантією для дітей, які потрапили у поле дії зазначеного кодифікованого нормативно-правового акту, а від ефективності захисту прав та інтересів дитини залежить те, як складеться її доля у майбутньому.

Саме тому запрошую 23 січня 2021 року взяти участь у спеціалізованому курсі: «Адвокат дитини: справи про адміністративні правопорушення та кримінальне провадження щодо неповнолітніх», що розпочинається в межах правоосвітнього проєкту «Адвокат дитини: від новачка до профі» Вищої школи адвокатури України НААУ.

Деталі та реєстрація:

для участі у Школі: http://bit.ly/3rz73Sl

для участі онлайн: http://bit.ly/3aKhTit

Георгій Попов – доктор юридичних наук, національний експерт Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», сертифікований тренер Європейської програми навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій Ради Європи (HELP) «Правосуддя дружнє до дитини», співзасновник ГО «Майбутнє починається з тебе».