Військовий облік на підприємстві
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Поліщук Вікторія
26.12.2022

Спочатку про військовий облік жінок.

06 вересня 2022 року Міністерство оборони України видало наказ № 259 «Про внесення зміни до наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2022 року № 35», яким було відтерміновано до 01 жовтня 2023 року взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

07 жовтня 2022 року було внесені зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням (ч.11 ст.1 вказаного вище Закону).

У законі йдеться, що жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть ставати на військовий облік за власним бажанням. При цьому залишається обов’язковою постановка на військовий облік жінок-медиків (які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність). Даний Закон набрав чинності 26 жовтня 2022 року.

Як загалом вести військовий облік на підприємстві?

Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності (частина 5 статті 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних визначений постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 р., який є обов’язковим для центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та виконавчих апаратів районних, обласних рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин, підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Стосовно фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, то як зазначено у листах Генштабу ЗСУ № 321/5989 та Міноборони № 321/7065 від 13.11.2017 р. ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання покладається в тому числі й на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб.

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях:

від 501 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

від 2001 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;

від 4001 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи;

кожні наступні від 1 до 3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

Яку має називатися посада відповідальних осіб за ведення військового обліку?

3439 22672 Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних (див. Класифікатор професій)

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу служби персоналу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Детальніше про усі важливі моменти ведення військового обліку будемо обговорювати під час вебінару: "Воєнні виклики роботодавця: мобілізація працівників та ведення військового обліку жінок", який відбудеться 29 грудня 2022 року з 11.00 до 13.00 у Вищій школі адвокатури України. Реєстрація за покликанням: https://bit.ly/3C0864o