Робота адвоката під час оформленням трудових відносин
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ
Поліщук Вікторія
30.03.2023

Робота адвоката під час оформленням трудових відносин: про ключові особливості розповіла адвокат Вікторія Поліщук

У Вищій школі адвокатури відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Робота адвоката під час оформленням трудових відносин: застереження із судової практики». Лектором виступила Вікторія Поліщук – адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ.

Під час вебінару лектор сфокусувала увагу на оформленні трудових відносин в умовах воєнного стану. Як зазначає, Вікторія Поліщук, у період дії воєнного стану порядок прийняття працівників на роботу особливих змін не зазнав, тобто працівник подає всі необхідні документи для прийняття на роботу. Роботодавець видає наказ про прийняття на роботу та повідомляє Державну податкову службу. При цьому у період дії воєнного стану сторони за згодою сторін визначають форму трудового договору: усна чи письмова. При укладенні трудового договору умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Та існують особливі види трудових договорів, які роботодавець може запропонувати укласти у період дії воєнного стану – це трудовий договір зі спрощеним режимом регулювання трудових відносин та трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Вікторія Поліщук окремо звернула увагу учасників вебінару на особливості оформлення на роботу військовозобов’язаних. Відповідно на сьогодні питання прийняття на роботу зобов’язаних визначається:

• Кодексом законів про працю України;

• Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р.

Оформляючи на роботу військовозобов'язаного, роботодавець має керуватися наступним планом:

1.Працівник є військовозобов’язаним, а тому має надати військовий квиток або тимчасове посвідчення;

2.Після оформлення прийняття потрібно ознайомити працівника під особистий підпис з правилами військового обліку;

3.Інформація про прийняття працівника вноситься до списку персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

4.Надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання) до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємстві.

Видами трудових договорів є:

1. безстроковий трудовий договір;

2. строкові трудові договори;

3. окремі види трудових договорів:

• трудовий договір з нефіксованим робочим часом;

• трудовий договір про надомну та дистанційну роботу;

4. контракт як особливий вид трудового договору.

Серед важливих елементів трудових договорів виділено наступні:

• трудові обов’язки працівника;

• режим роботи й відпочинку;

• умови праці та преміювання;

• пільги, гарантії, компенсації;

• доплати, надбавки та ін.

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір – це один із видів трудових договорів, який, на відміну від безстрокового, укладається на певний визначений строк.

У такому випадку заробітна плата працівнику, прийнятому на роботу за строковим трудовим договором, виплачується за посадою, на яку його прийнято. При цьому факт відсутності основного працівника, який не виконує своїх обов'язків, на це не впливає.

Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором:

  • про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору та
  • забезпечити рівні можливості таких працівників для його укладення (доповнено ч.3 ст.23 КЗпП України)

Розглядаючи особливості укладення строкового договору, лектор зупинилася на огляді судової практики.

1. Постанова Верховного Суду від 14.06.2022 р. у справі № 330/1170/19-ц (провадження № 61-16360св21) щодо переукладення строкових трудових договорів

Переукладення строкового трудового договору у випадках, що підпадають під частину другу статті 23 КЗпП України, не тягне набуття трудовим договором характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк.

Аналогічний правовий висновок міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 12 лютого 2020 року в справі № 761/34471/16-ц (провадження № 61-9763св19).

2. Постанова Верховного Суду від 24.06.2022 р. у справі № 463/1166/19 (провадження № 61-1684св21) щодо укладання строкових трудових договорів

Порядок оформлення трудових відносин за строковим трудовим договором такий же, як і за безстроковим. Але при цьому факт укладання трудового договору на певний строк чи на час виконання певної роботи повинен бути відображений як у заяві працівника про прийняття на роботу, так і в наказі чи розпорядженні роботодавця, яким оформляється цей трудовий договір.

Стосовно порядку укладення строкових договорів відзначено наступне:

1. У наказі (розпорядженні) про укладання строкового договору обов’язково зазначається про його строковий характер. Інакше працівник вважатиметься прийнятим на роботу за безстроковим трудовим договором.

2. Трудові договори, що були переукладені один чи кілька разів, за винятком випадків, передбачених ч.2 ст. 23 КЗпП, вважаються укладеними на невизначений строк.

Трудовий контракт

Говорячи про трудовий контракт, лектор звернула увагу на роз'яснення КСУ від 01.08.2013 р. № 22-14-17/1749 щодо укладання контрактів із керівниками комунальних закладів, у якому Конституційний Суд України наголосив:

• сфера укладення контрактів визначається винятково законами;

• для комунальних підприємств, установ й організацій не визначено порядку та не затверджено типових форм для укладення контрактів;

• норма щодо обов'язковості укладення контрактів поширюється тільки на керівників державних і комунальних ЗОЗ (призначених із 1 січня 2012 року), а з рештою можуть укладати контракти за згодою сторін;

• укладення контракту (на певний строк) із керівником комунального закладу, який працює на умовах безстрокового трудового договору, по суті, є погіршенням його становища, що може слугувати підставою для визнання контракту недійсним.

Стосовно введення контрактної форми замість безстрокового договору лектор запропонувала до ознайомлення Постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 31 серпня 2022 року у справі № 712/10591/21, у якій Суд зазначив, що введення контрактної форми трудового договору замість безстрокового є зміною істотних умов праці. Оскільки істотні умови праці є оціночним поняттям у трудовому праві, Верховний Суд зазначив, що введення контрактної форми трудового договору є зміною істотних умов праці. Водночас позивач був звільнений саме згідно з п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, а не за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, який передбачає, що підставами припинення трудового договору є підстави, передбачені іншими законами.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов'язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених цією статтею (ст. 21-1 КЗпП).

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом укладається у письмовій формі та повинен містити, зокрема, інформацію про:

  • спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;
  • спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті;
  • інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні).

Кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень.

Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин або якщо йому було повідомлено про наявність роботи із порушенням мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом.

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором.

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://cutt.ly/L4VHjHG

Про спрощені трудові відносини - детально у матеріалі від Advocat Post: https://cutt.ly/w4VHTWP

Зареєструватися на вебінар лектора на тему: "Захист трудових прав в діяльності підприємств, які на окупованій території або виробничі потужності яких зруйновані". https://cutt.ly/34VHCU1

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ