Правові новини у сфері трудового права та соціального забезпечення за квітень 2023 року
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ
Поліщук Вікторія
01.05.2023

Зміни у частині бронювання працівників. З 11 квітня 2023 року набули чинності Критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері культури, що затверджені наказом Міністерства культури та інформаційної політики України № 106 від 10 березня 2023 року

До таких підприємств належать, зокрема, але невиключно:

Підприємства, установи та організації за якими закріплене державне майно на праві господарського відання чи праві оперативного управління, функції з управління якими здійснює МКІП, з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про управління об’єктами державної власності».

  • Підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у сфері культури і впродовж попереднього календарного року реалізували не менше 500 циркових вистав в не менш ніж 10 областях України, та/або мають художньо-артистичний персонал у кількості не менше 100 штатних одиниць та/або мають на обліку не менше 50 циркових номерів різних жанрів.
  • Підприємства, установи та організації, що провадять освітню діяльність у сфері культури, та забезпечують здобуття мистецької освіти.
  • Здійснення підприємствами, установами та організаціями, що провадять діяльність у сфері культури, науково-методичного та/або методичного забезпечення установ, підприємств, організацій сфери культури по всій території України.

Детальніше з усіма критеріями можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/p5Jl337

З 11 квітня 2023 року діють Зміни до Порядку надання послуг з професійної орієнтації осіб (наказ Міністерства економіки України № 1090 від 28 лютого 2023 року)

Послуги з профконсультування, профвідбору чи профдіагностики можуть здійснюватися з використанням інформаційно-комунікаційних систем та з урахуванням вимог, які визначені для конкретного виду трудової діяльності, професії, професійної кваліфікації, посади, кваліфікації, вакансії. Послуги з профконсультування чи профвідбору можуть включати профдіагностику

Детальніше зі Змінами можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/15w57mr

З 11 квітня 2023 року діють Зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби № 37-23 від 13 березня 2023 року

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні протидіяти мобінгу (цькуванню), вживати заходи, спрямовані на запобігання та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів, мають сприяти створенню комфортної психологічної атмосфери в трудовому колективі та не допускати випадків мобінгу (цькування)

Детальніше зі Змінами можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/65w6ekO

12 квітня 2023 року було опубліковано Порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 285 від 13 лютого 2023 року

За умовами Порядку, роботодавець забезпечує проведення оцінки та вимірювання рівнів вібрації, що діє на працівників. Роботодавець забезпечує проведення оцінки рівня експозиції виробничої вібрації шляхом спостереження за конкретними робочими операціями з урахуванням відповідної інформації про очікувану амплітуду вібрації, створюваної обладнанням, або його певним типом, що застосовується під час робочого процесу, в тому числі інформації, що вказується виробником у технічній документації до обладнання. Оцінку вібрації слід відрізняти від вимірювання вібрації, для якого необхідне використання конкретних засобів вимірювання і відповідної методики.

Оцінка і вимірювання рівнів вібрації, проводиться лабораторією, акредитованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, зокрема вібрації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Детальніше з текстом Порядку, який ще не набув чинності, можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/w5w6ydy

15 квітня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії»

Тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, для осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, за умови що передбачений частиною першою статті 45 цього Закону строк звернення за призначенням відповідної пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року, пенсія призначається:

  • за віком - з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • по інвалідності - з дня встановлення інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника - з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років - з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України формується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Детальніше з текстом Закону можна ознайомитися за покликанням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2981-20#Text

15 квітня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань»

Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Щороку до Дня Незалежності України учасникам війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України".

Детальніше з текстом Закону можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/l5w5CUO

Опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном», який було прийнято 20 березня 2023 року (набуття чинності з 14 жовтня 2023 року)

Законом вносять зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Доповнено Кодекс статтею 166-28. Порушення вимог законодавства у сфері надання послуг з посередництва у працевлаштуванні.

Вносять зміни також до Закону України «Про зайнятість населення». Зокрема, статтю 38 викладено у новій редакції:

Суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після його включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та в межах укладених зовнішньоекономічних договорів.

Для початку провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, такий суб’єкт господарювання має:

1) бути зареєстрованим у встановленому законодавством порядку за видом економічної діяльності з посередництва у працевлаштуванні;

2) мати укладений з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників (далі - зовнішньоекономічний договір (контракт) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання - роботодавця у державі місцезнаходження;

3) мати зареєстроване місце провадження господарської діяльності;

4) подати декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні моряків, рибалок на судна, що плавають під Державним Прапором України або прапором іноземної держави, крім зобов’язань, визначених частиною третьою цієї статті, зобов’язаний перевіряти наявність у моряків, рибалок, які працевлаштовуються за його посередництва, кваліфікації, необхідної для виконання робіт, заявлених судновласником, та документів, що її підтверджують.

Детальніше з текстом Закону можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/j5w5N11

Підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ.

Цікаві публікації лектора:

• Аналіз судової практики з питань призупинення дії трудового договору за березень 2023 року. https://cutt.ly/Q5eqpNK

• Чи поширюється інститут мобінгу на правовідносини, що складаються між директором та власниками? https://cutt.ly/G5eqIxn

Зареєструватися на найближчі заходи лектора:

• Вебінар «Військовий облік та бронювання працівників: нові роз’яснення і практика — 2023». https://cutt.ly/35w6IY5

• Вебінар «Протидія мобінгу на роботі. Інструкція із захисту». https://cutt.ly/T5w6GFn

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ