Правові новини у сфері соціального забезпечення (03.03-07.03.2023)
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ
Поліщук Вікторія
10.03.2023

03 березня 2023 року набув чинності Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 185 від 03 березня 2023 р.

Цей Порядок визначає процедуру проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування (далі - перевірка листків непрацездатності).

Метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність (далі - медичні висновки).

Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

Підставами для прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності є:

1) виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України.

У разі коли за результатами моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності виявлено листки непрацездатності, що потребують подальшої перевірки, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом одного робочого дня приймає рішення щодо проведення перевірки та робить відмітку у підставах для перевірки “За результатами моніторингу даних”.

Порядок проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності встановлюється правлінням Пенсійного фонду України;

2) повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;

3) звернення страхувальника (роботодавця);

4) звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;

5) запити правоохоронних органів та рішення суду.

Рішення про проведення перевірки листків непрацездатності оформлюється наказом за підписом керівника територіального органу Пенсійного фонду України.

Строк проведення перевірки листків непрацездатності не може перевищувати 10 календарних днів.

Під час проведення перевірки листків непрацездатності уповноважена посадова особа територіального органу Пенсійного фонду України перевіряє відомості, що містяться в електронному реєстрі листків непрацездатності.

Результати перевірки листка непрацездатності зазначаються уповноваженою посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Детальніше з текстом Порядку можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/I8KbMQr

03 березня 2023 року набули чинності Порядок укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та Типовий договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які затверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 6-1 від 01 лютого 2023 р.

Цей Порядок відповідно до частини дев’ятої статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає механізм укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Договір може бути укладено особою (на користь особи), яка досягла 16річного віку (крім особи, інформація про яку відсутня в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку) та не належить до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Для укладення Договору особі, що виявила намір його укласти, необхідно:

подати запит, який містить такі дані про особу, яка укладає (у разі укладення Договору на користь третьої особи - також про особу, на користь якої укладається Договір):

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
  • підтвердити відповідність особи, на користь якої укладається Договір, вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, ознайомлення та згоду з умовами Договору шляхом проставлення позначки у відповідних полях.

У разі відсутності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, програмними засобами формується повідомлення про це.

Після підтвердження наявності в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку інформації про особу, на користь якої подається заява про приєднання до Договору, та підписання в електронній формі заяви про приєднання до Договору засобами програмного забезпечення формується повідомлення про укладання Договору та реквізити рахунку Пенсійного фонду, відкритого в АТ «Ощадбанк», уповноваженому на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду, для добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Обробка персональних даних осіб здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Детальніше з текстом Порядку можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/38Kb95U, а текстом Договору за наступним покликанням: https://cutt.ly/d8Kb4EN

07 березня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 191 від 03 березня 2023 р. про внесення зміни до пункту 3-2 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Внесено зміну до пункту 3-2 Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734; 2020 р., № 89, ст. 2858), виклавши абзац сьомий в такій редакції:

“у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - один із документів, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання заявника та дитини, у паперовій або електронній формі; копія судового наказу/рішення суду про стягнення аліментів, у якому зазначено місце проживання дитини; копія висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; копія акта обстеження умов проживання, виданого службою у справах дітей; копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька (матері) недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері; копія свідоцтва про народження дитини - у разі внесення до актового запису цивільного стану змін у зв’язку з усиновленням такої дитини);”.

Детальніше з текстом Постанови можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/g8KnwTw

Підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ

Зареєструватися на заходи лектора:

Вебінар «Робота адвоката під час оформлення трудових відносин: застереження із судової практики». https://cutt.ly/O8dDlGT

Вебінар Захист трудових прав в діяльності підприємств, які на окупованій території або виробничі потужності яких зруйновані. https://cutt.ly/k8DfgHh