Недотримання трудової дисципліни під час дії наказу про простій
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення
Поліщук Вікторія
27.03.2023

Трудова дисципліна — це сукупність, правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов’язки сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов’язків.

Основні трудові обов’язки працівників:

• додержання дисципліни (трудової, технологічної, виробничої);

• збереження майна підприємства;

• виконання трудових завдань;

• обов'язок працювати чесно, сумлінно, підвищувати кваліфікацію та продуктивність праці.

Загальна дисциплінарна відповідальність за порушення працівником трудової дисципліни встановлюється Кодексом законів про працю України та правилами внутрішнього трудового розпорядку. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватися два види дисциплінарних стягнень — догана та звільнення з роботи.

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України, простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Під час простою працівники не виконують свої обов’язки, передбачені трудовим договором. Якщо роботодавець визначив, що під час простою працівники мають перебувати на робочому місці – то працівники знаходяться на робочому місці відповідно до встановленого режиму роботи, але при цьому не виконують свої посадові обов’язки. Тобто, працівники звільняються від необхідності виконувати свої посадові обов’язки та обов’язки, які передбачені трудовим договором.

У разі, якщо працівник продовжує виконувати свої трудові обов’язки, в тому числі і за межами адміністративної будівлі роботодавця, – це є роботою (дистанційною або надомною) і підлягає оплаті відповідно до встановлених умов оплати праці. Простій не дорівнює виконання роботи дистанційно. Якщо у роботодавця є можливість для запровадження дистанційної роботи, то він не може застосувати простій для таких працівників.

Окрім того, Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області також надало роз’яснення, що законодавство не передбачає процедури тимчасового призупинення простою. Якщо виникла потреба у відновленні роботи окремими працівниками, то організаційні або технічні умови, необхідні для виконання роботи відновилися.

Тому треба видати окремий наказ щодо припинення простою для таких працівників у зв'язку з виробничою необхідністю виконання ними трудових обов'язків. Вихід працівників на роботу на декілька днів чи годин під час простою не відповідає умовам ст. 34 КЗпП.

Підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення

Цікаві публікації лектора:

• Аналіз судової практики з питань звільнення працівників. https://cutt.ly/h4zSgf2

• Аналіз судової практики з питань виплати заробітної плати в умовах воєнного стану. https://cutt.ly/34zSzmx

Зареєструватися на вебінар Вікторії Поліщук «Захист трудових прав в діяльності підприємств, які на окупованій території або виробничі потужності яких зруйновані». https://cutt.ly/u4zSAjQ

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ